Diplom

Dato: 1619-05-06Signatur: ubb-diplom-0551


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Peder Brock, sogneprest til Domkirken i Bergen, og Jacob Brock kunngjør, at de har fått deres brors samtykke til å forvalte søsteren Anna Brocks arv som de best synes er gavnelig, og at de nå med kredtitorenes samtykke har solgt hennes hus til ...?

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1600-tallet, Kunngjøring, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, Eiendomshandel

Relatert til: Anna Brock, Peder Brock, Jacob Brock

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 320 mm
  • 400 mm
  • God
  • Pergament, 4 av 6 opprinnelige segl henger ved

comments powered by Disqus