Diplom

Dato: 1622-05-17Signatur: ubb-diplom-0570Gå til enkeltside for nedlasting:

Kong Christian IV stadfester det makeskiftet avdøde statholder Enevold Kruse på Akershus slott hadde oppretter med Michel Jenssøn på Huseby i Lier. Han hadde overlatt til kongen og Norges krone gårdene, Håkenstad i Lunner, Berger på Jevnaker (?), Plogstad i Ullensaker på Romerike, Rud på Nesodden og Stokker i Røyken. Til vederlag fikk han av kongen Huseby, hvor han selv bor, og Gilhus i Lier.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomsforhold, 1600-tallet, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Eiendomstransaksjon

Relatert til: Kong Christian IV, Michel Jenssøn, Enevold Kruse, Akershus slott

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. Seglene klippet bort, Christian IV`s egen underskrift

comments powered by Disqus