Diplom

Dato: 1622-05-22Signatur: ubb-diplom-0571Gå til enkeltside for nedlasting:

Ahlheitt Pedersdatter, enke etter bokbinder Jesper Tillemand i Bergen, kunngjør, at hun har solgt til Sande Tommessøn Floss og hans hustru Anne Pedersdatter en bebygget grunn med ildhus som ligger på Hollenderstredet. Hun takker for god betaling. Henrik Hoffnagel og Henrik Ferhus, borgere i Bergen, besegler brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1600-tallet, Kunngjøring, Diplomer, Eiendomshandel, Eiendomsdokument

Relatert til: Sande Tommessøn Floss, Ahlheitt Pedersdatter, Henrik Ferhus, Jesper Tillemand, Anne Pedersdatter, Henrik Hoffnagel

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. Rester av 2 segl i trekapsel henger ved, det 3. mangler helt

comments powered by Disqus