Diplom

Dato: 1636-02-06Signatur: ubb-diplom-0686


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Rasmus Lauritssøn, rådmann i Bergen, har med sin hustru Anne Søffrensdatters samtykke solgt til rådmann Peder Pederssøn og hans hustru Karen Hansdatter en grunn ved Rosenkrantzalmenningen. Wilken Tormodssøn og Poul Iverssøn, borgermestere i Bergen, har på anmodning forseglet skjøtet. Skjøtet vedrører Østre Murlamenning 14: se ogsåandre brev om samme sak, dat. 5/3-1675, 10/9, 5/11-1733, 1/8-1737, 2/1-1738, 19/12-1744, 24/2-1759, 15/7-1760, 11/6, 17/6-1784, 20/9-1787, 11/6-1791, 5/5-1794 og 19/12-1895.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1600-tallet, Diplomer

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, 3 segl henger ved.

comments powered by Disqus