Ms 230 - Arkiv etter Det Dramatiske Selskab (1794-1906) og Det Norske Theater i Bergen (1850-62) 6

Samlingen inneholder forskjellige typer arkivmateriale etter Det dramatiske Selskab i Bergen og Det norske Theater i Bergen (1850 - 63). Blant annet protokoller, regnskapsprotokoller, regibøker, brev, teaterplakater, oversikt over billettsalg fra noen perioder, rolle- rekvisitt- og garderobebøker. Et rikholdig innhold som er en viktig del av den nasjonale teaterhistorien.

Ms 230 er ofte referert til som "Teaterarkivet" i Manuskriptsamlingen. Imidlertid er også arkivene som siden 1960-tallet har vært forvaltet av Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) blitt kalt "Teaterarkivet". Dette er nå i sin helhet overført til Spesialsamlingene. Ms 230 i Manuskriptsamlingen har siden etableringen av Teaterarkivet ved LLE blitt sett på som en naturlig del av Teaterarkivet selv om den alltid har hatt tilhørighet hos Spesialsamlingen. For mer informasjon om hva som finnes i Teaterarkivet klikk her.


Arkivet bestaar av: Katalog over Det dramatiske Selskab og Det norske Theaters Arkivsaker optat 1909 av Anthon M. ...

Samling ubb-ms-0230

1800-tallet, Teater, Bergen, Det Norske teater, Forhandlingsprotokoll

Forhandlingsprotokoll ubb-ms-0230-b-01

1800-tallet, Teater, Bergen, Det Norske teater, Forhandlingsprotokoll

Forhandlingsprotokoll ubb-ms-0230-b-02

1800-tallet, Teater, Bergen, Det Norske teater, Regibok

Manuskript ubb-ms-0230-b-30