Teaterarkivet 4

Samlingen inneholder forskjellige typer arkivmateriale etter Det dramatiske Selskab i Bergen og Det norske Theater i Bergen (1850 - 63). Blant annet protokoller, regnskapsprotokoller, regibøker, brev, teaterplakater, oversikt over billettsalg fra noen perioder, rolle- rekvisitt- og garderobebøker. Et rikholdig innhold som er en viktig del av den nasjonale teaterhistorien.


Emne ea35b24a-4011-40c3-8e8f-171bb3720cd3

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Forhandlingsprotokoll

Forhandlingsprotokoll ubb-ms-0230-b-01

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Forhandlingsprotokoll

Forhandlingsprotokoll ubb-ms-0230-b-02

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Theater, Regibok, Regiebog

Manuskript ubb-ms-0230-b-30