Det dramatiske Selskab (Bergen) og Det norske Theater's 1850 - 62 (Bergen) arkivsaker. 2

Arkivet bestaar av: Katalog over Det dramatiske Selskab og Det norske Theaters Arkivsaker optat 1909 av Anthon M. Wiesner. (3 folioark).