Storaas-samlingen 77

Inneholder fotografier fra Lafon i Sudan i 1975, tatt i forbindelse med feltarbeid


Frode Storaas

Landskap, Fjell, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-fs-0001

Frode Storaas

Landskap, Fjell, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-fs-0002

Frode Storaas

Wiatwo, hovedstaden og sete for den kongelige regnmakeren i Lafon

Kvinne, Barn, Mann, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Landsby

Fotografi ubb-fs-0003

Frode Storaas

Tworo - the political centre of the village. Detalj av ubb-fs-0003

Kvinne, Barn, Mann, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Landsby

Fotografi ubb-fs-0003a

Frode Storaas

Kvinne, Barn, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Trær, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Landsby

Fotografi ubb-fs-0004

Frode Storaas

Barn, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Kveg, Tregjerde, Landsby

Fotografi ubb-fs-0005

Frode Storaas

Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Kveg, Tregjerde, Landsby

Fotografi ubb-fs-0006

Frode Storaas

Barn, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Kveg, Tregjerde, Landsby

Fotografi ubb-fs-0007

Frode Storaas

Landskap, Feltarbeid, Oversiktsbilde, Stråhus, Fargefotografi, Trær, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Landsby

Fotografi ubb-fs-0008

Frode Storaas

Kvinne, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-fs-0009

Frode Storaas

Korn

Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Planter

Fotografi ubb-fs-0010

Frode Storaas

Tårn for fugleskremming

Landbruk, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Planter

Fotografi ubb-fs-0011

Frode Storaas

Tårn for fugleskremming

Landbruk, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Planter

Fotografi ubb-fs-0012

Frode Storaas

Landbruk, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Planter, Åkerbruk

Fotografi ubb-fs-0013

Frode Storaas

Fiske og fangst, Fiske, Mann, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Fiskegarn

Fotografi ubb-fs-0014

Frode Storaas

Ung aldersgruppe på jakt

Jakt, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Spyd

Fotografi ubb-fs-0015

Frode Storaas

Jakt, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-fs-0016

Frode Storaas

Dyr, Jakt, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Slakting

Fotografi ubb-fs-0017

Frode Storaas

Dyr, Jakt, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Slakting

Fotografi ubb-fs-0018

Frode Storaas

Jakt, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Spyd

Fotografi ubb-fs-0019

Frode Storaas

Jakt, Hund, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Spyd

Fotografi ubb-fs-0020

Frode Storaas

Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Trær, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Landsby

Fotografi ubb-fs-0021

Frode Storaas

Kvinne, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-fs-0022

Frode Storaas

Kvinne, Feltarbeid, Jente, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-fs-0023

Frode Storaas

Kvinne, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-fs-0024

Frode Storaas

Kvinne, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-fs-0025

Frode Storaas

Kvinne, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-fs-0026

Frode Storaas

Kvinne, Barn, Feltarbeid, Jente, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Landsby

Fotografi ubb-fs-0027

Frode Storaas

Kvinne, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Landsby

Fotografi ubb-fs-0029

Frode Storaas

Kvinne, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Tregjerde

Fotografi ubb-fs-0030

Frode Storaas

Kvinne, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Tregjerde

Fotografi ubb-fs-0031

Frode Storaas

The mosaic on the compound is made from pots broken for the purpose, a luxury known for Lafon.

Kvinne, Barn, Feltarbeid, Kvinner og barn, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-fs-0032

Frode Storaas

Kvinne, Portrett, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-fs-0033

Frode Storaas

The mosaic on the compound is made from pots broken for the purpose, a luxury known for Lafon.

Kvinne, Feltarbeid, Kvinner og barn, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-fs-0034

Frode Storaas

Interiør, Kvinne, Tegning, Mann, Feltarbeid, Kvinner og barn, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-fs-0035

Frode Storaas

Kvinne, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Tregjerde, Landsby

Fotografi ubb-fs-0036

Frode Storaas

Parallel to the boys, girls who play together eventually start talking about their ‘lange’ – age set.

Barn, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-fs-0037

Frode Storaas

Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Trær, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Landsby

Fotografi ubb-fs-0038

Frode Storaas

Kvinne, Barn, Feltarbeid, Kvinner og barn, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-fs-0039

Frode Storaas

Hund, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Trær, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Landsby

Fotografi ubb-fs-0040

Frode Storaas

Feltarbeid, Oversiktsbilde, Stråhus, Fargefotografi, Trær, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Landsby

Fotografi ubb-fs-0041

Frode Storaas

Carrying material for their first ‘bali’ – age group platform

Feltarbeid, Barn i arbeid, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-fs-0043

Frode Storaas

Carrying material for their first ‘bali’ – age group platform

Feltarbeid, Barn i arbeid, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-fs-0051

Frode Storaas

Feltarbeid, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-fs-0055

Frode Storaas

Bali, one of four meeting places for warriors around Tworo.

Mann, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe

Fotografi ubb-fs-0060

Frode Storaas

Kabore - the headquarter of Mojomiji, the government

Arkitektur og byggeskikk, Mann, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Kveg, Landsby, Hovedkvarter

Fotografi ubb-fs-0061

Frode Storaas

Barn, Feltarbeid, Fargefotografi, Trær, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe

Fotografi ubb-fs-0067

Frode Storaas

Kvinne, Barn, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe

Fotografi ubb-fs-0068

Frode Storaas

Kvinne, Barn, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe

Fotografi ubb-fs-0094

Frode Storaas

Kvinne, Barn, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe

Fotografi ubb-fs-0109

Frode Storaas

Kvinne, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-fs-0115

Frode Storaas

Landbruk, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Jordbruk, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-fs-0117

Frode Storaas

Kvinne, Landbruk, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Jordbruk, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-fs-0119

Frode Storaas

Barn, Fjell, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Kveg

Fotografi ubb-fs-0122

Frode Storaas

Feltarbeid, Oversiktsbilde, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Landsby

Fotografi ubb-fs-0123

Frode Storaas

Feltarbeid, Geit, Stråhus, Fargefotografi, Trær, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Kveg

Fotografi ubb-fs-0142

Frode Storaas

Feltarbeid, Fargefotografi, Trær, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Kveg

Fotografi ubb-fs-0145

Frode Storaas

Feltarbeid, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-fs-0146

Frode Storaas

Ku, Feltarbeid, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Kveg

Fotografi ubb-fs-0148

Frode Storaas

Feltarbeid, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe

Fotografi ubb-fs-0152

Frode Storaas

Dyr, Feltarbeid, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Figur

Fotografi ubb-fs-0153

Frode Storaas

Kvinne, Barn, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Pipe

Fotografi ubb-fs-0155

Frode Storaas

Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Kveg

Fotografi ubb-fs-0160

Frode Storaas

Dyr, Jakt, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Jeger

Fotografi ubb-fs-0180

Frode Storaas

Jakt, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Kniv, Jeger, Slakting

Fotografi ubb-fs-0190

Frode Storaas

Jakt, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Jeger, Slakting

Fotografi ubb-fs-0191

Frode Storaas

Dyr, Jakt, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Jeger, Slakting

Fotografi ubb-fs-0194

Frode Storaas

Landskap, Feltarbeid, Fargefotografi, Fugler, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-fs-0202

Frode Storaas

Jakt, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Jeger, Spyd

Fotografi ubb-fs-0211

Frode Storaas

Dyr, Landskap, Jakt, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Jeger, Spyd

Fotografi ubb-fs-0212

Frode Storaas

Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Kanal, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Grøft

Fotografi ubb-fs-0217

Frode Storaas

Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Kanal, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Grøft

Fotografi ubb-fs-0219

Frode Storaas

Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Kanal, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Grøft

Fotografi ubb-fs-0220

Frode Storaas

Fest, Mann, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Landsby

Fotografi ubb-fs-0227

Frode Storaas

Fest, Mann, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Landsby

Fotografi ubb-fs-0231

Frode Storaas

Fest, Mann, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Landsby

Fotografi ubb-fs-0232

Frode Storaas

Kvinne, Feltarbeid, Fargefotografi, Trær, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Kveg

Fotografi ubb-fs-0245