Det Norske Theater 2

Det Norske Theater ble grunnlagt av Ole Bull 2. Januar 1850. I perioden fra 1851 til 1857 var Henrik Ibsen instruktør og konsulent. Fra 1857 til 1859 var Bjørnstjerne Bjørnson teatersjef. Etter 12 år med drift ble teateret avviklet på grunn av økonomiske problemer. Den siste forestillingen ble vist 17. mai 1863.

Teaterarkivet inneholder følgende serier fra Det Norske Theater: Bibliotek, Rollehefter, Manus og Noter.

Det befinner seg også serier fra Det Norske Theater i Manuskriptsamlingen ved Manuskript- og librarsamlingen ved Spesialsamlingene, Universitetsbiblioteket i Bergen. Disse befinner seg i samlingen ubb-ms-0230.

De delene av samlingene som er digitalisert finner du her på marcus.uib.no. Ta kontakt på epost mslib@uib.no for innsyn i de fysiske samlingene på vår lesesal. I enkelte tilfeller kan vi også digitalisere materiale på forespørsel.


De delene av samlingene som er digitalisert finner du her på marcus.uib.no. Ta kontakt på epost mslib@uib.no for innsyn i de fysiske samlingene ...

Samling ubb-mlib-a0002-g

De delene av samlingene som er digitalisert finner du her på marcus.uib.no. Ta kontakt på epost mslib@uib.no for innsyn i de fysiske samlingene ...

Teater, Musikk, Noter, (musikk), Det Norske teater

Samling ubb-mlib-a0002-n