Noter fra Det Norske Theater 2

De delene av samlingene som er digitalisert finner du her på marcus.uib.no. Ta kontakt på epost mslib@uib.no for innsyn i de fysiske samlingene på vår lesesal. I enkelte tilfeller kan vi også digitalisere materiale på forespørsel.


Ole Bornemann Bull

Håndskrevet note til Fjeldstuen "Chor" med premiere ved Det Norske Theater 13.1.1850. Korstemme. Komponist: Ole Bull.

Dokument ubb-mlib-a0002-n-165-001

Ole Bornemann Bull

Håndskrevet note til Fjeldstuen "Chor" med premiere ved Det Norske Theater 13.1.1850. Korstemme. Komponist: Ole Bull.

Dokument ubb-mlib-a0002-n-165-002