Det Norske teater 976


Leiekontrakt

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Aksjebrev

Det dramatiske Selskabs Hovedprotokol (Forhandlingsprotokol). 1794 - 1828.

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Forhandlingsprotokoll, Hovedprotokoll

Det dramatiske Selskabs Hovedprotokol (Forhandlingsprotokol). 1828 - 1842.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Forhandlingsprotokoll, Hovedprotokoll

Det dramatiske Selskabs Forhandlingsprotokol fra 1/4 1842 - 29/8 1911

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Forhandlingsprotokoll

Forhandlingsprotocol 1842

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Forhandlingsprotokoll

Forhandlings-Protokol for Det dramatiske Selskabs Representantskab. 27/4 1867- 17/4 1903

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Forhandlingsprotokoll

Forhandlings-Protokol for Det dramatiske Selskab. 20/6 1903 - 23/10 1908

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Forhandlingsprotokoll

Det dramatiske Selskabs Regnskabsbok fra 3/4 1840 - 29/8 1911

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Regnskapsbok

Circulaire-Bog til Selskapet Personalet ved Theatret i Bergen fra Regisseuren.1843-44.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Circulaire-Bog

Alfabetisk Fortegnelse over Forestillinger visne ved Theatret i Bergen i Tiden 1843- 1855.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Fortegnelser

Utnevnelse til tollbetjent.

1800-11-01

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater

Carl Johans confirmation av hans overkrigskommissærstitel.

1818-02-12

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater

Lover for Det Dramatiske Selskab, 1820

1800-tallet, Lover, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utnevnelse til ekstraordinært medlem av Det Dramatiske Selskab.

1822-10-12

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Utnevnelse

Skrivelse fra Det Dramatiske Selskab.

1822-10-23

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Skrivelse

Skrivelse fra Magistraten ang. fritagelse for stilling som borgerrepresentant.

1832-01-31

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Meddelelsesbrev om opptagelse som medlem av Det Dramatiske Selskab.

1800-tallet, Bergen, Teater, Fortegnelse, Det Norske teater, Dramatiske selskap i Kjøbenhavn, love

Love for Det Forenede Dramatiske Selskab i Bergen, oprettet den 27. juli 1785.

1800-tallet, Lover, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Det Forenede Dramatiske Selskab

Love for Det Dramatiske Selskab i Bergen ... af 9. marts 1867.

1800-tallet, Lover, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Det Forenede Dramatiske Selskab

Tilskuerpladsene i Bergen Teater

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Fortegnelse over selskapets bibliotek.

1831-10-16

1800-tallet, Bergen, Teater, Bibliotek, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Fortegnelse over selskapets bibliotek.

1800-tallet, Bergen, Teater, Bibliotek, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

1873-04-01

1800-tallet, Bergen, Teater, Medlemsliste, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

1800-tallet, Bergen, Teater, Medlemsliste, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

1868-03-31

1800-tallet, Bergen, Teater, Medlemsliste, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

1800-tallet, Bergen, Teater, Medlemsliste, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Div. Brev u.å.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Div. En alfabetisk oversikt

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1832-03-09

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1832-03-14

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1831-09-30

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1832-04-02

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1832-04-18

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1832-06-29

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1833-04-09

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1832-11-16

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Utlånsbevis

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Kontrakt

1871-10-14

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt

Kontrakt

1871-11-09

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt