Etatsraad Martfeld: Afhandling om de Danske Kornlove især vedkommende Norge med authetique dertil hørende documenter. Kjøbenhavn 1775. 42

Avhandlingens overskrift er: "Om Statens Kornhandels-Planer i det sidste Aarhundred med Betænkning over den nærværende, og Grunden til en naturlig Korn-Plan for Rigerne efter deres indvortes physiske og udvortes politiske Tilstand." Den er foræret stiftamtmand Christie. Bilagene bestaar av en række tabeller over Norges ind- og udførsel i aarene 1765-72; en "Specification over alle udi Norge hjemmehørende Skibe, hvor de er bygte samt Dræktigheden og alder" fra 1741; nogle betænkninger fra det Vestindisk-Guinesiske rente- og general-toldkammer og det Norske kammers circulære af 41/10-1772 om fremmede kornvarers indførelse til Norge; tolder Langes svar paa det spørgsmaal: Af hvad aarsag de norske skibe ikke kan seile for lige saa lave fragter som andre nationer; m. m.


Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-01

1796

Gave til stiftamtmand Christie. Oversikt over bøker, brev og manuskripter som skal selges på auksjon. Har tilhørt Etasråd christian Martsfelt

1700-tallet, Handel, Boksamlinger, Auksjon, Christies manuskripter, Dahls manuskripter, Falsens manuskripter, Fyllings manuskripter, Manuskript, Meyers manuskripter, Neumanns manuskripter, Sagens manuskripter, Dødsbo

Manuskript ubb-ms-0021-02

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Danmark-Norge

Manuskript ubb-ms-0021-03

Christian Martfelt

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Kornhandel, Import

Manuskript ubb-ms-0021-04

Christian Martfelt

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Danmark-Norge

Manuskript ubb-ms-0021-05

Christian Martfelt

Gave til stiftamtmand Christie

Skip, 1700-tallet, Handel, Skipsfart, Norge

Manuskript ubb-ms-0021-06

Christian Martfelt

Gave til stiftamtmand Christie

Skip, 1700-tallet, Handel, Norge, Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-07

Christian Martfelt

1772

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-08

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-09

Christian Martfelt

1774

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-10

Christian Martfelt

1773

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-11

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-12

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-13

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Trelast, Dansk lovgivning vedk., Jernverk, Kakkelovn

Manuskript ubb-ms-0021-14

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-15

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-16

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-17

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-18

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-19

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-20

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-21

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-22

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-23

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-24

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-25

Christian Martfelt

1771

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-26

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Trelast, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kakkelovn, Jernverk

Manuskript ubb-ms-0021-27

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Trelast, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kakkelovn, Jernverk

Manuskript ubb-ms-0021-28

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Trelast, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kakkelovn, Jernverk

Manuskript ubb-ms-0021-29

Christian Martfelt

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Import, Eksport av varer

Manuskript ubb-ms-0021-30

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Import, Eksport av varer

Manuskript ubb-ms-0021-31

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Import, Eksport av varer

Manuskript ubb-ms-0021-32

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk.

Manuskript ubb-ms-0021-33

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk.

Manuskript ubb-ms-0021-34

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Trelast, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kakkelovn, Jernverk

Manuskript ubb-ms-0021-35

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-36

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-37

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-38

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-39

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-40

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Manuskript ubb-ms-0021-41

Christian Martfelt

1775

Gave til stiftamtmand Christie

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Trelast, Dansk lovgivning vedk., Jernverk, Kakkelovn

Manuskript ubb-ms-0021-42