Protokoller over Jurykjendelser ved Fiskeriudstillingen i Bergen 1865. 7


1865

1800-tallet, Utstilling, Bergen, Fiske, Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Manuskript ubb-ms-0027-a

1865

1800-tallet, Utstilling, Bergen, Fiske, Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Manuskript ubb-ms-0027-b

1865

1800-tallet, Utstilling, Bergen, Fiske, Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Manuskript ubb-ms-0027-c

1865

1800-tallet, Utstilling, Bergen, Fiske, Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Manuskript ubb-ms-0027-d

1865

1800-tallet, Utstilling, Bergen, Fiske, Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Manuskript ubb-ms-0027-e

1865

1800-tallet, Utstilling, Bergen, Fiske, Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Manuskript ubb-ms-0027-f

1865

7 protokoller i 1. pakke. (De øvrige arkivsaker vedkommende fiskeriudstillingen i 1865 ...

1800-tallet, Utstilling, Bergen, Fiske, Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Manuskript ubb-ms-0027-g