Protokoller og dokumenter vedk. Realskolen i Bergen. 1806 - 1851. 123


Protokoller og dokumenter vedk. Realskolen i Bergen

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-a

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-b

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-c

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-001

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-002

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-003

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-004

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-005

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-006

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-007

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-008

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-009

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-010

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-011

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-012

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-013

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-014

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-015

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-016

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-017

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-018

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-019

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-020

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-021

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-022

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-023

1833

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-024

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-025

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-026

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-027

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-028

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-029

P.H. Schrøder

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-030

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-031

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-032

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-033

Thomas Long

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-034

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-035

Hans Holmboe

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-036

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-037

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-038

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-039

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-040

Wilhelm Frimann Koren Christie

1835

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-041

1835

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-042

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-043

1835

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-044

1836

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-045

Lyder Christian Sagen

1836

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-046

Wilhelm Frimann Koren Christie

1836

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-047

1836

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-048

1836

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-049

1836

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-050

Wilhelm Frimann Koren Christie

1836

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-051

Wilhelm Frimann Koren Christie

1836

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-052

Wilhelm Frimann Koren Christie

1836

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-053

1836

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-054

1836

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-055

Lyder Christian Sagen

1836

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-056

P.H. Schrøder

1836

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-057

Lyder Christian Sagen

1836

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-058

Wilhelm Frimann Koren Christie

1836

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-059

Lyder Christian Sagen; Jens Møller

1836

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-060

1836

1800-tallet, Bergen, Instruks, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-061

1836

1800-tallet, Bergen, Instruks, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-062

1836

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-063

Wilhelm Frimann Koren Christie; John Grieg

1836

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-064

1836

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-065

Lyder Christian Sagen; John Grieg

1836

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-066

1836

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-067

Jens Møller

1837

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-068

1837

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-069

1838

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-070

1838

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-071

1838

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-072

1838

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-073

Wilhelm Frimann Koren Christie

1838

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-074

1838

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-075

1838

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-076

Wilhelm Frimann Koren Christie; Jens Møller

1839

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-077

Wilhelm Frimann Koren Christie

1839

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-078

Wilhelm Frimann Koren Christie

1840

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-079

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-081

Jens Møller

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-082

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-083

Georg H. Houge,

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-084

Jens Møller

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-085

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-086

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-087

Jens Møller

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-088

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-089

Johannes Winding

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-090

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-091

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-092

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-093

Poul Christian Holst

1800-tallet, Bergen, Luthers katekisme, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-094

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-095

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-096

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Bergen, Skole, Realskole

Manuskript ubb-ms-0033-d-097