Copier og oversættelser af gamle Pergaments og Avskrifter av diplomer og historiske kjeldeskrifter fra middelalderen 1