Prædikener holdt i tiden 1729 - 1753 av Niels Jenssøn Winding, sogneprest til Kinservig i Hardanger 6 oktavbind med en usedvanlig tæt og fin skrift. 6


Heri er indlagt et brev fra N. Hertzberg, dat. Ullensvang 24/7 1832, om ...

Manuskript ubb-ms-0130-a

Indeholder dessuten en fortegnelse over Windings indkomst i 1730-31 samt hans avling ...

Manuskript ubb-ms-0130-b

Indeholder foran i boken en fortegnelse over Windings avlinger i 1730 tillikemed ...

Manuskript ubb-ms-0130-c

Tidligere katalog-nr. 130b.

Manuskript ubb-ms-0130-d

Foran i boken indført en notis om kirkeinspektionens ordre av 30/11 1737 om ...

Manuskript ubb-ms-0130-e