Kriminalloven ¤ 1-92 samt Bemærkninger ved Statsraad Vogts Udkast til et Kapitel i Kriminalloven om: Almindelige Grundsætninger for Udmaaling af Straf; Straffes Nedsættelse eller Forhøielse. -Ophævelse af Strafskyld. -Forbrydelsens Fuldbrydelse og om Forsøg.- Delagtighed i Forbrydelsen. - Uagtsomhed, hvorved Forbrydelse forøves. - Det af Vogt under 3/10 1829 indleverede atter omarbeidede udkast til Kriminalloven. 7


Christian Magnus Falsen

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske lover, Straffelov, Domstole

Manuskript ubb-ms-0176-b-01

Christian Magnus Falsen

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske lover, Straffelov, Domstole

Manuskript ubb-ms-0176-b-02

Christian Magnus Falsen

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske lover, Straffelov, Domstole

Manuskript ubb-ms-0176-b-03

Christian Magnus Falsen

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske lover, Straffelov, Domstole

Manuskript ubb-ms-0176-b-04

Christian Magnus Falsen

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske lover, Straffelov, Domstole

Manuskript ubb-ms-0176-b-05

Christian Magnus Falsen

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske lover, Straffelov, Domstole

Manuskript ubb-ms-0176-b-06

Christian Magnus Falsen

Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske lover, Straffelov, Domstole

Manuskript ubb-ms-0176-b-07