Christian Magnus Falsens Manuskripter 7


Christian Magnus Falsen

Skifte, Rettsvesen, Auksjonsforretninger

Manuskript ubb-ms-0177-c

Christian Magnus Falsen

Skifte, Rettsvesen, Auksjonsforretninger

Manuskript ubb-ms-0177-e

Christian Magnus Falsen

Lovgivning, Rettsvesen

Manuskript ubb-ms-0177-f

Jørgen Herman Vogt

Trykt Christiania 1816. Tillikemed et par vedheftede brever og 2 expl. Av Falsens Trykte bekjendtgjørelse av 26/9 1818 om landskylden.

Skatt, Skattetakst

Hefte ubb-ms-0177-g