Diverse brever og regnskaper: Heri en del brever fra broderen Hagbarth Falsen vedkommende C.M. Falsens private regnskapsforhold m. m. i tiden 1825-28, samt opgjøret av etatsraadinde Falsens bo i 1828. - 64


Hagbarth Falsen

1800-tallet, Ridder, Rettssak, Dom, Brannsår, Audiens, Injurie, Høyesterett, Lån

Brev ubb-ms-0178-a-01-01

Hagbarth Falsen

1800-tallet

Brev ubb-ms-0178-a-01-02

Hagbarth Falsen

Inneholder regnskap.

1800-tallet, Regnskap

Brev ubb-ms-0178-a-01-03

Hagbarth Falsen

Inneholder regnskap.

1800-tallet, Regnskap

Brev ubb-ms-0178-a-01-04

Hagbarth Falsen

Rødt segl med Falsen sitt våpenskjold.

1800-tallet, Regnskap

Brev ubb-ms-0178-a-01-05

Hagbarth Falsen

1800-tallet

Brev ubb-ms-0178-a-01-06

Hagbarth Falsen

1800-tallet

Brev ubb-ms-0178-a-01-07

C. W. Røsner

Salg, 1800-tallet, Gjeld, Obligasjon

Brev ubb-ms-0178-a-01-08

C. W. Røsner

Brevet inneholder kopi av brev fra Hagbarth Falsen til C. W. Røsner fra 18.januar 1826. Dette brevet henviser videre til brev fra Røsner samme dag.

1800-tallet, Eiendom, Gård, Gjeld, Statskasse, Obligasjon, Krigshospital

Brev ubb-ms-0178-a-01-09

Hagbarth Falsen

1800-tallet

Brev ubb-ms-0178-a-01-10

Hagbarth Falsen

Inneholder regnskap.

1800-tallet, Regnskap

Brev ubb-ms-0178-a-01-11

Hagbarth Falsen

Inneholder regnskap.

1800-tallet, Regnskap

Brev ubb-ms-0178-a-01-12

Hagbarth Falsen

1800-tallet

Brev ubb-ms-0178-a-01-13

Hagbarth Falsen

1800-tallet

Brev ubb-ms-0178-a-01-14

Hagbarth Falsen

1800-tallet, Regning, Gård, Skatt, Skjøte, Brannkontigent

Brev ubb-ms-0178-a-01-15

Hagbarth Falsen

Inneholder regnskap.

1800-tallet, Regnskap

Brev ubb-ms-0178-a-01-16

Hagbarth Falsen

1800-tallet

Brev ubb-ms-0178-a-01-17

Hagbarth Falsen

1800-tallet

Brev ubb-ms-0178-a-02-01

Hagbarth Falsen

Inneholder regnskap.

1800-tallet, Regnskap

Brev ubb-ms-0178-a-02-02

Oppgjør mellom brødrene og søsters ektemann om hvordan den ugifte søsteren skal bli underholdt.

1800-tallet, Regnskap, Løsøre, Arveoppgjør, Skifte, Arv, Gjeld, Sparebank, Vergemål, Debitor, Broderlodd, Verge, Søsterlodd, Bo

Regnskap ubb-ms-0178-a-02-03

Werner

Inneholder også regnskap bakpå brevet datert 1844 og 27. september 1831.

1800-tallet, Dom, Verge, Overformynderiet, Søksmål

Brev ubb-ms-0178-a-02-04

Kvittering angående betaling fra Konsul Rohde 3. mai 1825. Betaling gjelder et lån. Underskrevet av Falsen.

Salg, 1800-tallet, Gård, Kvittering, Betaling

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-01

Hagbarth Falsen

Brevet omhandler Genralprokurør Stiftamtmann Falsens gård her i byen hvori Hans Majestet Kongen har tillagt 10 000 spesidaler i avbetaling og fra 1827 2000 spesidaler årlig. Konsul Worsøe har budt 12 000 spesidaler for gården.

Salg, 1800-tallet, Gård, Gjeld

Brev ubb-ms-0178-a-03-02

Omhandler skyld på en gård.

1800-tallet, Gård

Brev ubb-ms-0178-a-03-03

Brev med bilag oversendes med anmodning om at 7 spesidaler må bli sendt inn.

Brev ubb-ms-0178-a-03-04

Regnskap også på baksiden av brevet.

1800-tallet, Gård, Regnskap

Regnskap ubb-ms-0178-a-03-05

Brevet omtaler en reise som Kaptein Meidell tok fra Stockholm over Christiania og videre til Bergen.

Reise, Gård, Kvittering

Brev ubb-ms-0178-a-03-06

Nota angående bruk av materiale på reparasjoner på Herr Stiftamtmann Falsens gård denne sommeren. Dette skal godtgjøres og er betalt til Herr Solem.

1800-tallet, Gård, Reparasjon

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-07

Undertegnede har besørget arbeid på Stiftamtmann Falsens gård. Veggene på kjøkkenet hvites og farget med gul limfarge mm. To menn arbeidet i to dager.

1800-tallet, Bygningsarbeider, Gård

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-08

Jacob Edward Flinto

1800-tallet, Reise, Kvittering

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-09

For tilsyn av oppførelse av skolebygning etter fullmakt av Generalprokurør og Stiftamtmann Falsen har Inspektør Kock betalt 50 spesidaler.

1800-tallet, Kvittering, Skolehus

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-10

1800-tallet, Kvittering, Obligasjon

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-11

Brevet inneholder regnskap.

1800-tallet, Regnskap, Gård

Brev ubb-ms-0178-a-03-12

Inneholder regnskap. Henviser til brev 9. oktober 1826.

1800-tallet, Regnskap, Nordstjerneordenen, Orden

Brev ubb-ms-0178-a-03-13

Joh. F. Hammerstein

1800-tallet, Vognfabrikk, Regning, Kvittering

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-14

Attest på at Herr Generalprokurør Falsen har betalt påliggende formue og Norgeskatt til Riksbankseddelens innløsning for skatteåret 1. Juni 1825 til 1. Juli 1826 med fem og førti spesidaler tre og tyve skilling. Fra ...

1800-tallet, Skatt, Kvittering, Riksbankseddel

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-15

Videre avdrag på Herr Stiftamtmann Falsens gebyr til den norske ordenssak som kommandør av Nordstjerneordenen. Kvittert på tyve spesidaler datert 9. juni 1826.

1800-tallet, Kvittering, Nordstjerneordenen, Orden, Gebyr, Avdrag

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-16

Hagbarth Falsen

1800-tallet, Regning, Kvittering

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-17

Gunder Hansen

1800-tallet, Handel, Kvittering, Kjøp, Driftsbonde, Slaktekveg

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-18

Hagbarth Falsen

1800-tallet, Regnskap

Regnskap ubb-ms-0178-a-03-19

No. 12. Betaling av 200 norske spesidaler til herr inspektør Kock fra regning fra murmester Flintoe 4. oktober 1825.Underskrevet av Falsen.

1800-tallet, Regning, Kvittering, Murmester

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-20

No. 7.

1800-tallet, Kvittering

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-22

No. 17. Herr Generalprokurør Stiftamtmann som debitor etter Hans Wangs obligasjon fra 1790. Betalt renter for ett år til 11. juni med 50 spesidaler.

1800-tallet, Kvittering, Obligasjon

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-23

No. 18. Herr Stiftamtmann Falsen har nedbetalt 300 spesidaler.

1800-tallet, Kvittering

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-24

No 4: Stiftamtmann Christian Magnus Falsen har innbetalt i avdrag på gebyr som kommandør av Nordstjerneordenen på 10 spesidaler. Underskrevet av kansellist ved hans kongelige majestets ordner i Norge.

1800-tallet, Kvittering, Nordstjerneordenen, Orden, Gebyr

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-25

No. 13. Kvittering på at Christian Magnus Falsen har innbetalt den norske ordenskasse i anledning av hans utnevnelse til Kommandør av Nordsjerneordenen bestemte gebyr med 10 spesidaler. Det kvitteres på ordensskattemesternes vegne. Underskrevet av kansellist ...

1800-tallet, Kvittering, Nordstjerneordenen, Gebyr, Orden

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-26

No. 2. Regnskap Christian Magnus Falsen på blant annet kommisjonærs lønn og frakt.

1800-tallet, Regnskap

Regnskap ubb-ms-0178-a-03-27

No. 6. Attest til Stiftamtmann Falsen i Bergen.

Regnskap ubb-ms-0178-a-03-28

Kvittering på mottatt regning fra herr H. Falsen for herr stiftamtmann Falsen på 20 spesidaler og 20 skilling.

1800-tallet, Regning, Kvittering

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-29

Christian Magnus Falsen

Kopi. Brev til magistraten i Bergen fra Christian Magnus Falsen den 14. Juli 1825. Tilbakesending av magistratens brev av dagens dato på Christian Magnus Falsens tilstilte skatteseddel fra skattefogd Malling på kjøbstadskatt, formueskatt og næringsskatt ...

1800-tallet, Avis, Skatt, Næringsskatt, Formueskatt, Skatteseddel, Christiania Intelligenz-Seddeler, Kjøbstedsskatt, Bergen magistrat

Brev Transkribert ubb-ms-0178-a-03-30

Nota (kvittering) på betalting av flasker med rødvin?

1800-tallet, Vin, Kvittering

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-31

Kvittering til herr Hagbart Falsen på betaling av blått klede.

1800-tallet, Kvittering, Klede

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-32

Herr Amtmann Falsen av Nordstjerneordenen vil på mandag eller tirsdag førstkommende bli tilstilt stattholderen med forklaring på det bestående gebyr er betalt. Betalt 21 spesidaler.

1800-tallet, Nordstjerneordenen, Orden, Gebyr, Betaling

Brev ubb-ms-0178-a-03-33

1800-tallet, Regning

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-34

1800-tallet, Kvittering, Nordstjerneordenen

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-35

Nicolai Andresen

1800-tallet, Kvittering, Klede

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-36

Hagbarth Falsen

Inneholder blant annet tinglysning av Lumholtz? pantobligasjon.

1800-tallet, Regnskap, Pant, Panteobligasjon, Obligasjon, Forbruk

Regnskap ubb-ms-0178-a-03-37

Nicolai Andresen; Peter Heinrich Schreiner

Kvittering på betaling av blått klede.

1800-tallet, Kvittering, Klede

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-38

1800-tallet, Regning, Regnskap, Husleie, Nordstjerneordenen

Regnskap ubb-ms-0178-a-03-39

Christian Magnus Falsen

Utgifter til blant annet matvarer, tobakkspiper, blekk og papir, hansker til amtmann Falsen og frue og penger til de fattige.

Fisk, 1800-tallet, Tobakkspipe, Ål, Melk, Regnskap, Billett, Lammefjerding, Blekk, Fløte, Karri, Hansker, Limoner, Papir

Regnskap ubb-ms-0178-a-03-40

1800-tallet, Kvittering, Kommisær

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-41

1800-tallet, Kvittering

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-42

Skattefogd Malling

Herr Consul P. L. Worsøe tilkommer å betale brannkontingent til den alminnelige brannkasse for termin 1826 på til sammen 57 spesidaler og 75 skilling. Hvis det ikke betales straks vil utpanting påfølge. Underskrevet av Malling ...

Brev ubb-ms-0178-a-03-43

Hagbarth Falsen

Salg, 1800-tallet, Gård, Forsikring, Enkekassen, Skatt, Leiekontrakt, Skjøte, Lønn, Panteobligasjon, Obligasjon, Næringsskatt, Brannkontigent, Kadett, Skyld, Formueskatt, Fattigskatt, Krigshospital, Skatteseddel

Regnskap ubb-ms-0178-a-03-44