Brever fra slegtninge og andre. Deriblandt det anonyme brev av 17/5 1821. 10


Enevold Munch Falsen

1800-tallet

Brev ubb-ms-0178-d-01

Christian Magnus Falsen

Brevet omhandler utkast til Lovkommisjonens arbeid. Falsen forteller også om sin forverrede helsetilstand.

Sykdom, Reise, Lovkommisjon

Brev ubb-ms-0178-d-03

Christian Magnus Falsen

Sykdom, Lovkommisjon, Permisjon, Høyesterettsjustitiarius

Brev ubb-ms-0178-d-04

Jørgen Conrad Falsen

1800-tallet

Brev ubb-ms-0178-d-06

Jørgine (Georgette) Elisabeth Rosenkrantz

1800-tallet, Sykdom, Forordning

Brev ubb-ms-0178-d-07

Ukjent

Kvittering på kjøp av bøker fra bokhandler Sodin i Pilestredet 117. Blant annet Schous Register 1814 til 1825 og Fogtmanns Rescripter 1813-1817.

1800-tallet, Bokhandler, Schous forordninger

Kvittering ubb-ms-0178-d-08

Ukjent

Brev til Christian Magnus Falsen der han blir truet på livet. Avsender skriver at hans sykdom skriver seg fra gift, men at porsjonen var for liten. Han skal passe seg, fordi den samme lumske gift ...

1800-tallet, Gift, Trussel, Trusselbrev

Brev ubb-ms-0178-d-10