Indeholder: 4


Biografi, Historie

Bok ubb-ms-0178-g-02

Jonas Rein

Håndskrevet manus til tale av prest, forfatter og eidsvollsmann Jonas Rein, Om den ringere Folke-Klasses bedre Dannelse og Oplysning har en gavnlig eller skadelig Indflydelse paa Borger-Samfundet.

Tale, Borgersamfunnet, Klasseforskjeller

Tale ubb-ms-0178-g-03

Ukjent

Utdrag fra P.E. Müllers trebindsverk "Sagabibliothek" (1817-20). Det er er ukjent hvem som har skrevet dette utdraget,

Sagaer, Hulda

Manuskript ubb-ms-0178-g-04

Christian Magnus Falsen

1800-tallet, Oversettelse

Oversettelse ubb-ms-0178-g-06