Verdenshistorie (den gamle). 6


Christian Magnus Falsen

4°.

Historie, Verdenshistorie

Manuskript ubb-ms-0181-2-1

Christian Magnus Falsen

Historie, Verdenshistorie

Manuskript ubb-ms-0181-2-2

Christian Magnus Falsen

Historie, Verdenshistorie

Manuskript ubb-ms-0181-2-3

Christian Magnus Falsen

Historie, Verdenshistorie

Manuskript ubb-ms-0181-2-4

Christian Magnus Falsen

Historie, Verdenshistorie

Manuskript ubb-ms-0181-2-5

Christian Magnus Falsen

Historie, Verdenshistorie

Manuskript ubb-ms-0181-2-6