Brev og Digt fra Dorthe Engelbrechtsdatter Hardenbeck. 3

Det er sendt til madame Povlsøn, dat. Bergen 16/ 3 1686. Paa baksiden av brevet er et digt til Anne Fredriksdtr., Søren Westesens, fra Elisabeth Pedersdaatter, sal. Niels Nielsen Heboe, dat. Kjøbh. 22/6 1687.


Dorothea Engelbrektsdatter

Litteraturhistorie, Norge, 1600-tallet

Transkripsjon ubb-ms-0186-b-2

Wilhelm Frimann Koren Christie

Litteraturhistorie, Norge, 1600-tallet

Manuskript ubb-ms-0186-b-3