Dokumenter av historisk-antikvarisk Indhold. 12


Hele mappe 188. G teller 13 nr. i fol. og 4°.

Blandet innhold, Historie

Manuskript ubb-ms-0188-g-01

Blandet innhold, Historie

Manuskript ubb-ms-0188-g-02

Blandet innhold, Historie

Manuskript ubb-ms-0188-g-03

Blandet innhold, Historie

Manuskript ubb-ms-0188-g-04

Blandet innhold, Historie

Manuskript ubb-ms-0188-g-05

Blandet innhold, Historie

Manuskript ubb-ms-0188-g-06

Blandet innhold, Historie

Manuskript ubb-ms-0188-g-07

Blandet innhold, Historie

Manuskript ubb-ms-0188-g-08

Blandet innhold, Historie

Manuskript ubb-ms-0188-g-09

Blandet innhold, Historie

Manuskript ubb-ms-0188-g-10

Blandet innhold, Historie

Manuskript ubb-ms-0188-g-11

Blandet innhold, Historie

Manuskript ubb-ms-0188-g-12