En Samling Aktstykker vedk. Processen 1772 mod Struensee og E. Brandt. 12

Indeholder følgende [3/4?] avskrifter med Hildbrand Meyers haand


Gavebrev på dokumenter vedrørende Stuensee-saken.

Brev ubb-ms-0193-e-001

Danmark, Historie, Danmark-Norge, 1700-tallet, 1770-årene, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-01

Samling ubb-ms-0193-e-03

Danmark, Historie, Danmark-Norge, 1700-tallet, 1770-årene, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-04

Danmark, Historie, Danmark-Norge, 1700-tallet, 1770-årene, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-05

Danmark, Historie, Danmark-Norge, 1700-tallet, 1770-årene, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-06

Danmark, Historie, Danmark-Norge, 1700-tallet, 1770-årene, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-07

Danmark, Historie, Danmark-Norge, 1700-tallet, 1770-årene, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-08

Danmark, Historie, Danmark-Norge, 1700-tallet, 1770-årene, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-09

[, samt:]

Danmark, Historie, Danmark-Norge, 1700-tallet, 1770-årene, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-10

Dokumenterne er fundne blandt Hildbr. Meyers efterladte papirer og i 1854 ...

Danmark, Historie, Danmark-Norge, 1700-tallet, 1770-årene, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-11