Gratulation til Stiftsbefalingsmand, Etatsraad Schouboes lykkelige Ankomst til Bergen d. 29/4 1775. 3

Vers "componeret i Skudevigen af den der er vant at hilse alle hidkomme Fremmede." 1 folioark. Brevveksling 1765-66 mellem Hildbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen.


Vers “componeret i Skudevigen af den der er vant at hilse alle hidkomme Fremmede.ʺ1 folioark.

Norge, Bergen, Historie, Danmark-Norge, 1700-tallet, 1770-årene

Manuskript ubb-ms-0193-f-1

Brevveksling 1765-66 mellem Hildbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen. 2 brever I fol.

Norge, Bergen, Historie, 1700-tallet, Kirkehistorie, 1760-årene, Apostelkirken i Bergen

Manuskript ubb-ms-0193-f-2

Brevveksling 1765-66 mellem Hildbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen. 2 brever I fol.

Norge, Bergen, Historie, 1700-tallet, Kirkehistorie, 1760-årene, Apostelkirken i Bergen

Manuskript ubb-ms-0193-f-3