Til Efterretning om Glasmalerierne i nogle Kirker i Bergens stift. Av Professor J. C. Dahl. 1843. 2

Indeholder oplysninger om glasmalerier i kirkerne i Solvorn, Stedje. Skildring av Urnes, Vang og Slidre kirker. Desuten er der et par tegninger av professor Dahl, hvoriblandt merkes et humoristisk utkast til Bergens byes vaaben, 1839.


Wilhelm Frimann Koren Christie; Johan Christian Dahl

Indeholder oplysninger om glasmalerier i kirkerne i Solvorn, Stedje. Skildring av Urnes, Vang og Slidre kirker.

Arkitektur, Historie, Kirke, Kirker, Glassmaleri

Manuskript ubb-ms-0197-b-1

Wilhelm Frimann Koren Christie; Johan Christian Dahl

Et hefte i 8°. 9 beskrevne blader, 3 tegninger vedlagt.

1800-tallet, Bergen, Historie, Byvåpen

Manuskript ubb-ms-0197-b-2