W. F. K. Christie: Antikvariske Opptegnelser B 82


Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-01

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-02

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-03

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-04

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-05

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Geologi, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-06

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-07

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-08

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-09

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum, Laug, Skraa, Barteskjærer, Bardskjærer

Manuskript ubb-ms-0235-b-10

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-11

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-13

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-14

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-15

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-16

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-17

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-18

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-19

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-20

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-21

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-22

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-23

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-24

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-25

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-26

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Illustrasjoner, illustrationer, Bergen museum, Runeskrift, Runer

Manuskript ubb-ms-0235-b-27

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-28

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-29

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum, Jettegryte

Manuskript ubb-ms-0235-b-30

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-31

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum, Kirke

Manuskript ubb-ms-0235-b-32

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-33

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-34

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-35

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-36

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-37

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-38

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-39

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-40

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-41

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-42

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-43

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-44

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-45

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-47

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-48

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Dans, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-49

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-50

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-51

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-52

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-53

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-54

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-55

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-56

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-57

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-58

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-60

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-61

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-62

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-63

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-64

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-65

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-66

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-67

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-68

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-69

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-70

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Sang, Vise, Bergen, Dialekt, Bergen museum, Nidvise

Manuskript ubb-ms-0235-b-71

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-72

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-73

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-74

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-75

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-76

Welhaven

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-77

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-78

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-79

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-80

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-81

Wilhelm Frimann Koren Christie

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-82