W. F. K. Christie: Rune- og andre Innskrifter i Bergens Stift. En pakke optegnelser paa løse blader. 10


Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergen museum, Runer, Vikingtiden

Manuskript ubb-ms-0262-f-01

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergen museum, Runer, Vikingtiden

Manuskript ubb-ms-0262-f-02

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergen museum, Runer, Vikingtiden

Dokument ubb-ms-0262-f-03

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergen museum, Runer, Vikingtiden

Manuskript ubb-ms-0262-f-04

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergen museum, Runer, Vikingtiden

Manuskript ubb-ms-0262-f-05

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergen museum, Runer, Vikingtiden

Manuskript ubb-ms-0262-f-06

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergen museum, Runer, Vikingtiden

Manuskript ubb-ms-0262-f-07

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergen museum, Runer, Vikingtiden

Manuskript ubb-ms-0262-f-08

Wilhelm Frimann Koren Christie

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergen museum, Runer, Vikingtiden

Manuskript ubb-ms-0262-f-09

Wilhelm Frimann Koren Christie

Innsamlet av sogneprest Stang

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergen museum, Runer, Vikingtiden

Brev ubb-ms-0262-f-10