[Diverse dokument om engelske danser] 1


Friderik Wilh. Weis

Haandskrift med beskrivelse, tegninger og noter av dansene.

Dans, Ball

Manuskript ubb-ms-0292-d