[Diverse dokument om engelske danser] 1


Friderik Wilh. Weis

Haandskrift med beskrivelse, tegninger og noter av dansene.

Ball, Dans

Manuskript ubb-ms-0292-d