Forretningsarkiv for Slegten Harmens. 1

cfr. 623 Dette forretningsarkiv bestaaende av 85 protokoller og 1 pakke blev i 1912 forært museet av kjøbmand Johan Cordt Harmens. Det bestaar for den største del av handelsbøker ført av slegten Harmens, der i ca 150 aar har drevet handel paa Tyskebryggen, hvor den har eiet forskjellige stuer og gaarder. Den første kjøbmand av slegten var: Hillebrand Harmens, 1736- 1813 , der blev anset som Bergens rikeste mand, og efterlot sig, trods store tap ved statsbankerotten i 1813, 600,000 rbdlr.eller som det dengang het: 6 tønder guld. Han var egenhandler paa bryggen, hvor han eiet stue i Holmedalsgaarden. Drev nordlandshandel og betydelig kommissionshandel og skibsrederi. En række av handelsbøkerne er fra hans tid. Fra hans søn Johan Cordt Harmens, 1769-1826, er der ogsaa endel forretningsbøker. Han var ogsaa nordlandshandler. Eiet stue i Enhjørningsgaaarden (1796-1819), i Kappen (1809-26) og i Bratten (1825-26). Fra dennes søn Hilbrand Harmens, 1805-1892, er der likeledes arkivsaker. Han fortsatte farens forretning i Kappen 1828-66, da han sluttet med handelen. For sig selv er ordnet arkivsakerne fra dennes yngre bror Georg Harmens 1810-1887, der drev nordlandshandel i Belgaarden fra 1836-64 og fra hans søn ovennævnte giver Johan Cordt Harmens, der overtok farens handel og stue i Belgaarden i 1864. (Se "Stamtavle over Familjen Harmens" av G. Harmens, Bergen 1892) 1. Kopibok 1767-1771. (Hillebrand Harmens). 2. Kopibok 1771-1774. (Hillebrand Harmens). 3. Kopibok 1774-1778. (Hillebrand Harmens). 4. Kopibok 1778-1781. (Hillebrand Harmens). 5. Kopibok 1781-1783. (Hillebrand Harmens). 6. Kopibok 1789-1791. (Hillebrand Harmens). 7. Kopibok 1794-1796. (Hillebrand Harmens). 8. Kopibok 1796-1797. (Hillebrand Harmens). 9. Kopibok 1799-1801. (Hillebrand Harmens). 10. Kopibok 1801-1807. (Hillebrand Harmens). 11. Kopibok 1801-1929. (Christopher Harmens). 12. Kopibok 1793-1801. (D. Holm). 13. Kopibok 1795-1796. (ført paa en reise av Christpoher Harmens). 14. Regnebok med forskrifter (for handel) ca. 1825 (for Peter Møller). 15. Hovedbok (Nordfar) 1721-1808. 16. Do. 1738-1807 (Heinrich Pegelan m.fl.) 17. Do. (Kjøbmandsbog) 1738-1802 (Claus Krohn). 18. Do. (Borgerbog) 1766-1774 (Hillebrand Harmens sr.). 19. Do. 1770-1778 (Do.) 20. Do. 1793-1806 (Do.) 21. Do. (Nordfar) 1793-1875. 22. Do. (Borgerbog) 1801-1816 (Johan Cordt Harmens). Do. (Borgerbog) 1827-1846 (Hilbrand Harmens jr.). 23. Do. (Borgerbog) 1808-1814 (Joachim Christopher Døscher). 23. Do. (Afskibningsbog) 1823-1831 (Joh. Cordt, Harmens). 24. Do. (Borgerbog) 1827-1861 (Hilbrand Harmens jr.) 25. Kommissionsbok 1800-1806 (Joh. Cordt Harmens) og Kalkulationsbog over avskibede, ordinerede og tilvirkede varer 1828-1837 (Hilbrand Harmens jr.) 26. Fakturabog 1803-1827 (ant. Joh. Cordt Harmens.). 27. Regnskabsbok for briggen "Enigheden", 1806-1811 (reder: Joh. Cordt Harmens og Fakturabok 1828-1849 (Hilbrand Harmens jr) 28. Regnskabsbok for snavskibet "Engel Gabriel", 1794-1796 (Hillebrand Harmens sr.) 29. Regnskabsbok for skibet "St. Johannes" 1800-1805 (Hillebrand Harmens sr.) 30. Do. for galeasen "Georg & Joachim ", 1804-1806 (Joh. Cordt Harmens.). 31. Regnskakbsbok for chalupen "De tvende Venner" 1807. 32. Nordfar-Kladde 1803-1832. 33. Do. 1803-1827. 34. Do. (Vesteraalen & Senjen) 1806-1832. 35. Do. Lofoten) 1807-1828. 36. Do. (Salten) 1808-1826. 37. Do. 1810-1837. 38. Do. 1810-1840. 39. Do. (Salten & Lofoten) 1811-1838. 40. Do. (Hittern, Namdalen & Helgeland) 1819-1821. 41. Do. 1821-1823. 42. Do. (Hittern, Namdalen & Helgeland) 1823-1824. 43. Do. 1823-1826. 44. Do. 1823-1826. 45. Do. 1823-1834. 46. Do. (Namdalen & Helgeland) 1824-1826. 47. Do. (Helgeland & Namdalen) 1825-1827. 48. Do. 1826-1828. 49. Do. 1826-1828. 50. Do. (Helgeland & Namdalen) 1827-1831. 51. Do. 1828-1832. 52. Do. 1829-1832. 53. Do. 1829-1833. 54. Do. (Namdalen & Helgeland) 1832-1835. 55. Do. 1833-1836. 56. Do. (Helgeland & Namdalen) 1835-1839. 57. Do. 1836-1864. 58. Do. 1836-1840. 59. Do. 1838-1864. 60. Do. 1840-1845. 61. Do. 1840-1844. 62. Do. 1844-1848. 63. Do. 1846-1852. 64. Do. 1848-1867. 65. Do. 1848-1854. 66. Do. 1852-1859. 67. Do. 1855-1865. 68. Do. 1860-1870. 69. Do. 1866-1880. 70. Do. 1870-1884. 71. 3 pakbøker i en bundt. 72. 7 diverse bøker. Georg Harmens og Søn Johan Cordt Harmens Forretningsarkiv (stue i Bellgaarden). 73. Kopibok 1836-1864 (bak i boken regnskapsbok 1898-1908). 74. Hovedbok 1846-1883. 75. Journal 1846-1853. 76. Journal 1853-1862. 77. Kassabok 1836-1852. 78. Primanota 1840-1886. 79. Vekselbok 1861-1868. 80. Kontokurant 1848-1860. 81. Fakturabok 1853-1864. 82. Indkjøbsbok 1836-1863. 83. Salgsbok 1836-1868. 84. Lagerbok 1836-1847. 85. Lagerbok. 1866-1895. Pakker: 1. Brever fra Nordfarer til Kjøbmand Hans Tornøe Krohn ved 1ste Stævne 1866. 86. 4 bilder av Johan Cordt Harmens (1837-1916) fra Belgaarden, Tyskebryggen i Bergen (1912). Scannet fra orginalfoto og med forklarende tekst på baksiden. Ligger i Mappe A1. Orginalene tilhører Ralph Wilson.


Journal fra Harmens' forretningsarkiv

Nordlandshandel, Journal

Regnskap ubb-ms-0497-075