Dokumenter vedrørende klokker W. H. Christie. 1


Fotografier, Tegninger (og illustrationer), Glasmalerier, Mynt, myntfunn, myntkatalog, Kirkevinduer

Samling ubb-ms-0811-f-11