7 Plantegninger for "Hvalfangerselskabet Finmarken" 1881 7

Tegningene overført i 1940 fra Museets arkiv, henlagt paa loftet.


Albert Meyer

Datert Kristiania 28/3 1881, sign. Albert Meyer.

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri

Manuskript ubb-ms-0847-1

Albert Meyer

Datert Kristiania 1/1 1881, sign. Albert Meyer.

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri

Manuskript ubb-ms-0847-2

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Kjelehus

Manuskript ubb-ms-0847-3

Albert Meyer

Sign. Meyer.

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri

Manuskript ubb-ms-0847-4

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri

Manuskript ubb-ms-0847-5

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri

Manuskript ubb-ms-0847-6

F. Meyer

Sign. F. Meyer.

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri

Manuskript ubb-ms-0847-7