10 Avskrifter av arkivdokumenter vedrørende Bergen og borgerskapet der i tiden 1625-61. 10

(860, 1-10 indlagt i foliomappe).


Knud Gyldenstierne

1625

Avskrift efter originaler i Riksarkivet, Oslo

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden

Brev ubb-ms-0860-01

Knud Gyldenstierne

1625

Avskrift efter originaler i Riksarkivet, København

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Ølutsalg

Brev ubb-ms-0860-02

1625

Avskrift efter originaler i Riksarkivet, København

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Ølutsalg

Brev ubb-ms-0860-03

Christian Friis

1625

Avskrift efter originaler i Riksarkivet, København

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Ølutsalg

Brev ubb-ms-0860-04

1625

Avskrift efter originaler i Riksarkivet, København

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Kapring, Skipshandel

Brev ubb-ms-0860-05

Sidsell Hansdatter

1625

Avskrift efter originaler i Riksarkivet, København

Lovgivning, Bergen, Handel, Hordaland, 1600-tallet, Gård, Bergens byes privilegier, Hansatiden, Dokumenter vedr. gårder på Vestlandet

Brev ubb-ms-0860-06

1625

Avskrift efter originaler i Riksarkivet, København

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden

Brev ubb-ms-0860-07

1625

Avskrift efter originaler i Riksarkivet, Oslo

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden

Brev ubb-ms-0860-08

1625

Avskrift efter originaler i Riksarkivet, Oslo

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden

Brev ubb-ms-0860-09

1625

Avskrift efter originaler i Riksarkivet, Oslo

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden

Brev ubb-ms-0860-10