18


Anton Wilhelm Brøgger

Avskrift fra 1951. Brevet handler opptak av Sigurd Grieg til Videnskabs-Akademiet.

Vitenskap

Brev ubb-ms-1195-29-01

Anton Wilhelm Brøgger

Avskrift fra 1951. Brøgger ønsker å planlegge et møte med Shetelig og Johannes Bøe.

Brev, Reise, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1195-29-02

Anton Wilhelm Brøgger

Avskrift fra 1951. Brøgger ønsker å planlegge et møte med Shetelig og Johannes Bøe.

Brev, Reise, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1195-29-03

Anton Wilhelm Brøgger

Avskrift fra 1951. Brøgger skriver til Shetelig for å informere om at han er syk, trett og sint.

Brev

Brev ubb-ms-1195-29-04

Anton Wilhelm Brøgger

Avskrift fra 1951. Brøgger skriver at han har kommet seg etter sykdom, at stadig flere tyskere melder seg, informerer om ulike foredrag og uttrykker et ønske om å besøke Shetelig i Bergen.

Brev, Foredrag, Tyskland

Brev ubb-ms-1195-29-05

Anton Wilhelm Brøgger

Avskrift fra 1951. Brevet gjelder tyskernes deltagelse under Kongressen, og Brøgger ønsker å møte Shetelig personlig for å dele sensitiv informasjon om dette. Kongressen refererer til Kongress for forhistorie og protohistorie som ble avholdt i ...

Brev, Arkeologi, Tyskland

Brev ubb-ms-1195-29-06

Anton Wilhelm Brøgger

Avskrift fra 1951. Brøgger planlegger å besøke Shetelig i Bergen og oppdaterer om planleggingen av Kongressen.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1195-29-07

Anton Wilhelm Brøgger

Brøgger spør Shetelig om han kan holde en kort tale under en middag i Sandefjord, og om han kan prate med C. F. Kolderup om Bergen Museums deltagelse. Avslutningsvis ønsker Brøgger at Shetelig skal bidra ...

Brev, Arkeologi, Tale, Bergen museum

Brev ubb-ms-1195-29-08

Anton Wilhelm Brøgger

Avskrift fra 1951. Brøgger ser fram til besøk av Shetelig og sier de kan prate nærmere sammen om Sheteligs deputasjon for Kongen.

Brev

Brev ubb-ms-1195-29-09

Anton Wilhelm Brøgger

Avskrift fra 1951. Brøgger informerer om at han kommer på besøk tidligere enn planlagt.

Brev

Brev ubb-ms-1195-29-10

Anton Wilhelm Brøgger

Avskrift fra 1951. Brøgger formidler reiseplanen til Bergen og forespør om Shetelig kan kjøpe en flaske whiskey og en flaske kognakk til å ha liggende klart på hotellrommet når Brøgger ankommer Hotel Terminus.

Brev, Reise

Brev ubb-ms-1195-29-11

Anton Wilhelm Brøgger

Avskrift fra 1951. Brøgger takker Shetelig for "Universitetsforedraget."

Brev, Foredrag

Brev ubb-ms-1195-29-12

Anton Wilhelm Brøgger

Avskift fra 1951. Brøgger takker for brev fra Reykjavik og ønsker at Shetelig skal reise til Oslo med Bøe. Han spekulerer også i hvorfor han ikke vant rektorvalget ved Universitetet i Oslo.

Brev, Reise, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1195-29-13

Anton Wilhelm Brøgger

Avskrift fra 1951. Brøgger uttrykker skuffelse over at Shetelig har takket nei til en invitasjon til å besøke Oslo i anledning åpningen av Arkeologisk Selskap.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1195-29-14

Anton Wilhelm Brøgger

Avskrift fra 1951. Brøgger informerer om sammensetningen av det foreløpige styret til Arkeologisk Selskap. Han uttrykker også bekymring over Waldemars nazisme,

Brev, Nazisme, Arkeologi

Brev ubb-ms-1195-29-15

Anton Wilhelm Brøgger

Avskrift fra 1951. Brøgger planlegger en tur til Bergen for å besøke Shetelig for å drøfte planene rundt Arkeologisk Selskap.

Brev, Arkeologi, Reise

Brev ubb-ms-1195-29-16

Anton Wilhelm Brøgger

Avskrift fra 1951. Sheteligs datter, Kari, skal studere ved University College of London, og Brøgger hjelper Shetelig med hvilke papirer hun trenger.

Brev, Studier

Brev ubb-ms-1195-29-17

Anton Wilhelm Brøgger

Avskrift fra 1951. Brøgger forsøker å hjelpe Sheteligs datter, Kari, med å skaffeKari et nødvendig sertifikat før studier i London.

Brev, Studier

Brev ubb-ms-1195-29-18