Osbert Gay Stanhope Crawford, 1885 - 1957, 7


Osbert Gay Stanhope Crawford

Brev hvor Crawford ber Shetelig vurdere Strzygowskis "Early Church Art in Northern Europe" til tidsskriftet Antiquity.

Brev

Brev ubb-ms-1201-144-01

Osbert Gay Stanhope Crawford

Brev hvor Crawford oppforder Shetelig til å vurdere Strzygowskis "Early Church Art in Northern Europe" selv om Shetelig er motstander av forfatterens teorier. Shetelig får beskjed om at det er ønskelig at hans vurdering ødelegger ...

Brev

Brev ubb-ms-1201-144-02

Osbert Gay Stanhope Crawford

Håndskrevet brev fra Oberst Crawford til Shetelig hvor han takker for Sheteligs bidrag til tidsskriftet Antiquity.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-144-03

Osbert Gay Stanhope Crawford

Håndskrevet brev fra Oberst Crawford til Shetelig hvor han forespør om Shetelig kan sende ham noen hovedfakta fra en artikkel i Bergens Tidende til bruk for en publikasjon i tidsskriftet Antiquity.

Brev, Arkeologi, Bergens Tidende

Brev ubb-ms-1201-144-04

Osbert Gay Stanhope Crawford

Håndskrevet brev fra Oberst Crawford hvor han spør om Sheteligs hjelp til diverse faglige spørsmål.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-144-05

Osbert Gay Stanhope Crawford

Håndskrevet brev fra Oberst Crawford til Shetelig angående tidsskriftet Antiquity, Brevet har to engelske frimerker.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-144-06

Osbert Gay Stanhope Crawford

Håndskrevet brev fra Oberst Crawford til Shetelig hvor han gratulerer Shetelig med utgivelsen av sin nye bok.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-144-07