Eivind Engelstad, 1900 - . 1 18


Eivind Stenersen Engelstad

Maskinskrevet brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig. Engelstad har blitt instruert av arbeidskomitéen til Historikerkongressen om å sende et referat om planene for kongressen,

Brev, Arkeologi, Bergen museum, Museer

Brev ubb-ms-1201-177-01

Eivind Stenersen Engelstad

Maskinskrevet brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig. Engelstad oppdaterer om planleggingen av Historikerkongressen.

Brev, Arkeologi, Bergen museum, Universitetet i Oslo, Osebergfunnet

Brev ubb-ms-1201-177-02

Eivind Stenersen Engelstad

Maskinskrevet brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig. I brevet kommer det frem at noen rumernere skadet seg i en ulykke under Historikerkongressen, men Engelstad forsikrer Shetelig om at de er i god nok tilstand ...

Brev, Arkeologi, Bergen museum, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1201-177-03

Eivind Stenersen Engelstad

Håndskrevet brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig. Engelstad melder blant annet at han har vært på en 8 uker lang reise i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgia og Frankrike.

Brev, Arkeologi, Reise

Brev ubb-ms-1201-177-04

Eivind Stenersen Engelstad

Håndskrevet brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig. Engelstad takker for hyggelig julehilsen.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-177-05

Eivind Stenersen Engelstad

Håndskrevet brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig. Engelstad forteller at han har lagt ved sin avhandling og håper Shetelig kan lese igjennom den og komme med noen råd.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-177-06

Eivind Stenersen Engelstad

Håndskrevet brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig.

Brev, Arkeologi, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1201-177-07

Eivind Stenersen Engelstad

Maskinskrevet brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig. Engelstad informerer om gaven de har kjøpt i fellesskap i anledning Theodor Petersens 60-årsdag.

Brev, Arkeologi, Bergen museum, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1201-177-08

Eivind Stenersen Engelstad

Maskinskrevet brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig angående Sheteligs bidrag til Norsk Arkeologisk Selskaps Tidsskrift.

Brev, Arkeologi, Bergen museum, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1201-177-09

Eivind Stenersen Engelstad

Maskinskrevet brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig angående korrektur og illustrasjonsmateriale til Sheteligs bidrag til Norsk Arkeologisk Selskaps Tidsskrift.

Brev, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Manuskript, Bergen museum, Island – arkeologi

Brev ubb-ms-1201-177-10

Eivind Stenersen Engelstad

Maskinskrevet brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig med forespørsel om Mathias Thordarson kan få benytte Sheteligs artikkel fra Norsk Arkeologisk Selskaps Tidsskrift.

Brev, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Manuskript, Bergen museum, Island – arkeologi

Brev ubb-ms-1201-177-11

Mathias Thordarson

Avskrift av brev fra Mathias Thordarson til A.W. Brøgger. Thordarson ønsker å oversette og offentliggjøre Sheteligs artikkel om Islands graver og oldsaker.

Brev, Arkeologi, Island – arkeologi

Brev ubb-ms-1201-177-12

Eivind Stenersen Engelstad

Håndskrevet brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig med middagsinvitasjon,

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-177-13

Eivind Stenersen Engelstad

Håndskrevet brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-177-14

Eivind Stenersen Engelstad

Maskinskrevet brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig. Engelstad lurer på om Shetelig kan hjelpe ham med å få Einar Lexow dekorert med et ridderkors av St. Olav Orden i anleding sin 60-årsdag.

Brev, Ridder, Arkeologi, Bergen museum, Kors, St. Olavs Orden

Brev ubb-ms-1201-177-15

Eivind Stenersen Engelstad

Maskinskrevet brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig angående et forslag om å sende noen gaver til Islands Nasjonalmuseum

Brev, Arkeologi, Bergen museum, Museer

Brev ubb-ms-1201-177-16

Eivind Stenersen Engelstad

Maskinskrevet brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig angående St. Olavs Orden.

Brev, Arkeologi, Bergen museum, Museer, St. Olavs Orden

Brev ubb-ms-1201-177-17

Eivind Stenersen Engelstad

Maskinskrevet brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig. Engelstad takker for Sheteligs minnetale over A.W. Brøgger og gratulerer med Monteliusmedaljen.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-177-18