Sigurd Grieg, 1894 - . 41


Sigurd Grieg

Håndskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig hvor han takker for tilsendt avhandling.

Brev, Arkeologi, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1201-248-01

Sigurd Grieg

Håndskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig hvor han takker for hyggelige dager på besøk i Bergen.

Brev, Arkeologi, Bergen museum

Brev ubb-ms-1201-248-02

Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig hvor han ber om råd rundt fotograferingen av Barokmesterens dyrehode.

Brev, Fotografi, Arkeologi, Bergen museum

Brev ubb-ms-1201-248-03

Sigurd Grieg

Håndskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-248-04

Sigurd Grieg

Håndskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig.

Brev, Arkeologi, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1201-248-05

Sigurd Grieg

Håndskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-248-06

Sigurd Grieg

Håndskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-248-07

Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig angående en tegning av en stor seng i Osebergfundet.

Brev, Arkeologi, Bergen museum, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Universitetet i Oslo, Utgraving, Osebergfunnet

Brev ubb-ms-1201-248-08

Sigurd Grieg; Else Thiis

Postkort med fotografi fra Sigurd og Else Grieg til Haakon og Frida Shetelig.

Brev, Reiseskildring, Arkeologi, Bergen museum

Brev ubb-ms-1201-248-09

Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon SHetelig angående planleggingen av et manuskript som skal sendes inn til Oldsakssamlingens jubileumspublikasjon.

Brev, Arkeologi, Manuskript, Bergen museum, Vikingtiden, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1201-248-10

Sigurd Grieg

Håndskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig.

Brev, Arkeologi, Bergen museum

Brev ubb-ms-1201-248-11

Sigurd Grieg

Håndskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig hvor han lurer på om hans registrering av noe skotsk materiale kommer med i Forskningsfondets store publikasjon eller ikke.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-248-12

Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig hvor han melder hva han trenger for utgivelsen av noe materiale fra Skottland. Det kommer også fram at hagen til Shetelig ble skadet under et skred i ...

Brev, Arkeologi, Bergen museum, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1201-248-13

Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig hvor han referer til en kvittering for et utlegg for et fotografi som må betales tilbake.

Brev, Arkeologi, Bergen museum, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1201-248-14

Sigurd Grieg

Håndskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig angående noen fotografier.

Brev, Fotografi, Arkeologi, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1201-248-15

Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig hvor han takker for tilbakemelding til sitt arbeide.

Brev, Arkeologi, Bergen museum, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1201-248-16

Sigurd Grieg

Håndskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig.

Brev, Arkeologi, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1201-248-17

Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. Grieg skal søke på stillingen som ekspedisjonssjef i Kirkedepartemententet for kunst og vitenskap. Han ønsker en attest fra Shetelig, men er usikker på om han er inhabil ...

Brev, Arkeologi, Ekspedisjoner, Bergen museum, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1201-248-18

Anton Wilhelm Brøgger; Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig angående innvalg av Prof. Tallgren til Videnskaps-Akademiet. Skrevet av Grieg på vegne av A.W. Brøgger.

Brev, Arkeologi, Bergen museum, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1201-248-19

Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig med forslag om at A.W. Brøgger skal bli valgt inn som ordfører for gruppe 2 i Videnskaps-Akademiet. Grieg mener det er best at forslaget kommer fra Shetelig ...

Brev, Arkeologi, Bergen museum, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1201-248-20

Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig angående eksemplarer av verket Viking Antiquities II Scotland.

Brev, Arkeologi, Bergen museum, Vikingtiden, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1201-248-21

Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig angående organiseringen av en gave til Johs. Bøe fra norske museumsfolk og Fortidsforeningens folk med fler.

Brev, Arkeologi, Bergen museum, Universitetet i Oslo, Museer

Brev ubb-ms-1201-248-22

Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig angående en publikasjon av Sölushaugen (Salhushaugen) som et appendiks til Raknehaugen.

Brev, Arkeologi, Bergen museum, Vikingtiden, Universitetet i Oslo, Raknehaugen, Salhushaugen

Brev ubb-ms-1201-248-23

Sigurd Grieg; Else Thiis

Håndskrevet brev fra Sigurd Grieg og hans kone til Haakon Shetelig hvor han takker for hyggelig ord.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-248-24

Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig hvor han lurer på om Shetelig kan sende ham et par utvalgte numre av tidsskriftet Naturen.

Brev, Naturvitenskap

Brev ubb-ms-1201-248-25

Sigurd Grieg

Håndskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig hvor han skriver litt om livet til sin far, John Grieg.

Brev, Arkeologi, Boktrykkeri, Bergens Tidende

Brev ubb-ms-1201-248-26

Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. Grieg sender tre bilder av en kopi av en hjelm fra Gjermundbu og takker for hjelp.

Brev, Fotografi, Arkeologi, Boktrykkeri, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1201-248-27

Sigurd Grieg

Håndskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig hvor han takker for en attest Shetelig har skrevet til ham.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-248-28

Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. Han melder at han trives i sin nye stilling hos De Sandvigste Samlinger Maihaugen i Lillehammer.

Brev, Arkeologi, Boktrykkeri, Vikingtiden

Brev ubb-ms-1201-248-29

Sigurd Grieg

Postkort med julehilsen fra Sigurd Grieg med familie til Haakon Shetelig med familie. Postkortet har et motiv fra De Sandvigste Samlinger.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-248-30

Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig angående en gave fra De Sandvigske Samlinger til Islands National Museum.

Brev, Arkeologi, Gave, Museer

Brev ubb-ms-1201-248-31

Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. Grieg spør om Shetelig kan hjelpe ham med å skaffe noen bind av Viking Antiquities til Ole Henrik Moes magistergrad i kunsthistorie.

Kunsthistorie, Brev, Arkeologi, Vikingtiden

Brev ubb-ms-1201-248-32

Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig hvor han takker for nekrologen over Anders Sandvig, grunnleggeren av de Sandvigske Samlinger.

Brev, Arkeologi, Nekrologer

Brev ubb-ms-1201-248-33

Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig med julehilsen.

Brev, Arkeologi, Nekrologer

Brev ubb-ms-1201-248-34

Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig hvor han takker for en god anmeldelse.

Brev, Arkeologi, Bokanmeldelser, Dagbladet

Brev ubb-ms-1201-248-35

Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig angående minnetaler/nekrologer om A.W. Brøgger.

Brev, Arkeologi, Nekrologer

Brev ubb-ms-1201-248-36

Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig hvor han takker for hyggelig samvær i Bergen og skriver om planer for en byste av Jens Thiis til Bergens Billedgalleri.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-248-37

Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. Grieg har fått i oppdrag å skrive om Shetelig i Norsk Biografisk Leksikon og ønsker litt informasjon om Sheteligs første år i Bergen.

Brev, Arkeologi, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Leksikon

Brev ubb-ms-1201-248-38

Sigurd Grieg

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. Grieg melder at han skal returnere to studentbøker i en egen pakke.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-248-39

Sigurd Grieg

Håndskrevet brev fra Society og Antiquaries of Scotland til Sigurd Grieg om fragmenter fra vikingfunn i Skottland. Brevet har blitt videresendt til Haakons Shetelig som tillegg til et manskript Grieg har sendt ham. Griegs tekst ...

Brev, Arkeologi, Manuskript, Vikingtiden

Brev ubb-ms-1201-248-40

Lodd i farger fra 1922 funnet i brevsamlingen mellom Sigurd Grieg og Haakon Shetelig.

Kvittering ubb-ms-1201-248-41