Bjørn Hougen, 1898 - . 2 23


Bjørn Hougen

Håndskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig hvor han takkker ja til å være med på en utgraving med Shetelig.

Brev, Arkeologi, Utgraving

Brev ubb-ms-1201-320-01

Bjørn Hougen

Håndskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig. Hougen planlegger å søke på en assistentstilling ved Universitetets Oldsakssamling, og ønsker i den anledning en attest fra Shetelig.

Brev, Arkeologi, Attest, Universitetets Oldsaksamling

Brev ubb-ms-1201-320-02

Bjørn Hougen

Håndskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig. Hougen melder at hans undersøkelser i Førde trolig blir forsinket grunnet innkalling til militærtjeneste.

Brev, Arkeologi, Sesjon

Brev ubb-ms-1201-320-03

Bjørn Hougen

Håndskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig. Hougen skriver om en kiste han tror har blitt brukt under to begravelser, samt et gravkammer.

Brev, Arkeologi, Utgraving, Bergens Tidende

Brev ubb-ms-1201-320-04

Bjørn Hougen

Håndskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig hvor han skriver om katalogisering av ulike funn og diverse reiseplaner for tiden som kommer.

Brev, Arkeologi, Arkeologiske funn, Katalogisering

Brev ubb-ms-1201-320-05

Bjørn Hougen

Håndskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig hvor han blant annet takker for Norges Forhistorie, melder at han trives i Paris og holder på med å katalogisere en samling for et museum.

Brev, Arkeologi, Museer, Katalogisering

Brev ubb-ms-1201-320-06

Bjørn Hougen

Håndskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig. Hougen skal etter Sheteligs forespørsel ta seg av kunsthistoriker Robert Kloster mens han besøker forelesninger i Paris.

Kunsthistorie, Brev, Arkeologi, Student

Brev ubb-ms-1201-320-07

Bjørn Hougen

Håndskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig. En nyttårshilsen hvor Hougen takker for det forrige året og hyggelige tider i Bergen, samt skryter av Sheteligs arbeid,

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-320-08

Bjørn Hougen

Håndskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig om noen fotografier.

Brev, Fotografi, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-320-09

Bjørn Hougen

Håndskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig hvor han blant annet takker for forrige møte og beskriver hvordan han opplever å besøke Bergens Museum.

Brev, Arkeologi, Bergen museum

Brev ubb-ms-1201-320-10

Bjørn Hougen

Håndskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig. Hougen inviterer Shetelig til sin disputas etterfulgt av en middag.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-320-11

Bjørn Hougen

Maskinskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig angånde planleggingen av av kongressen Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques som skal arrangeres i Oslo.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-320-12

Bjørn Hougen

Håndskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig angånde navnevalgt til Norsk Arkeologisk Selskaps tidsskrift,

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-320-13

Bjørn Hougen

Maskinskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig. Shetelig har foreslått navnet Norn til Norsk Arkeologisk Selskskaps tidsskrift som Hougen kommenterer i dette brevet.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-320-14

Bjørn Hougen

Håndskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig med faglige spørsmål.

Brev, Arkeologi, Vikingtiden

Brev ubb-ms-1201-320-15

Bjørn Hougen

Håndskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-320-16

Bjørn Hougen

Håndskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig angående noen fotografier.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-320-17

Bjørn Hougen

Håndskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig om deres felles familie.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-320-18

Bjørn Hougen

Maskinskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig om hans opphold i Man hvor han har besøkt et museum.

Brev, Arkeologi, Museer

Brev ubb-ms-1201-320-19

Bjørn Hougen

Maskinskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig med spørsmål om Shetelig kan forberede en minnetale for A.W. Brøgger.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-320-20

Bjørn Hougen

Maskinskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig angående medlemskap for Lindquist i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-320-21

Bjørn Hougen

Håndskrevet julehilsen fra Bjørn Hougen til Haakon og Frida Shetelig.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-320-22

Bjørn Hougen

Håndskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig om blant annet helsen og en artikkel i tidsskriftet Viking.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-320-23