Kramer, Per (Peder Severin) 1872 - 1946. 18

Brev, vesentlig fra tiden 1928 - 45, om Nikolai Astrup, til Per og Aagot Kramer. Vedlegg: 3 særtrykk til Aagot Kramer av bokmeldinger om folkeeposet "Jonsoknatt" av Hans-Henrik Holm, samt diverse brev til Per Kramer.


Brev

Norge, Kunst, Maling

Brev ubb-ms-1809-03

Brev med vedlegg s.å. vedr. Aagor Kramers utsilling i Trondheim

Norge, Kunst, Maling

Brev ubb-ms-1809-09-2

Brev

Norge, Kunst, Maling

Brev ubb-ms-1809-10-1

Vedlegg: Brevutkast fra Per Kramer

Norge, Kunst, Maling

Brev ubb-ms-1809-10-2

Brev

Norge, Kunst, Maling

Brev ubb-ms-1809-11-1

Vedlegg: Avskrift av 1 brev fra Nikolai Astrup til H. Robsahm

Norge, Kunst, Maling

Brev ubb-ms-1809-11-2

Brev fra Kunstforeningen.

Norge, Kunst, Maling

Brev ubb-ms-1809-12-1

Vedlegg: brev 1931 fra Kunstnernes Hus.

Norge, Kunst, Maling

Brev ubb-ms-1809-12-2

Vedlegg: 3 særtrykk til Aagot Kramer av bokmeldinger om folkeeposet ”Jonsoknatt” av Hans-Henrik Holm.

Norge, Kunst, Maling

Brev ubb-ms-1809-13-1

Brev fra maler og grafiker Inggard Rosseland.

Norge, Kunst, Maling

Brev ubb-ms-1809-13-2

Brev fra maler og grafiker Inggard Rosseland.

Norge, Kunst, Maling

Brev ubb-ms-1809-13-3

Brev fra maler og grafiker Inggard Rosseland.

Norge, Kunst, Maling

Brev ubb-ms-1809-13-4

Bokmelding. Afteposten 11.01.1973.

Norge, Kunst, Maling

Brev ubb-ms-1809-13-5

Brev fra N. Astrup

Norge, Kunst, Maling

Brev ubb-ms-1809-14-1-1

Brev

Norge, Kunst, Maling

Brev ubb-ms-1809-14-1-2

Brev fra Conrad Mohrs legat

Norge, Kunst, Maling

Brev ubb-ms-1809-14-1-3

Minneord - Nikolai Astrup.

Norge, Kunst, Maling

Brev ubb-ms-1809-14-2

Brev

Norge, Kunst, Maling

Brev ubb-ms-1809-14-3