Brev 1870-79. 49


Japetus Steenstrup

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-a-3-01

Theodor Kjerulf

Geologi

Brev ubb-ms-2083-a-3-02

Georg Ossian Sars

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-a-3-03

N. Macleod

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-05

Gustaf Adolf Sparre

Brevet gjelder overrekkelse av minnemedalje i sølv til Danielssen.

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-06

Christian Børs

Børs opprettet et legat for Bergens Museum på 10 000 dollar.

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-07

Ernst Sars

Brevet gjelder striden om ansettelse av Sars som professor ved Universitetet i Christiania i 1874, positivisme- og Darwinisme-strid.

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-08

Georg Ossian Sars

Zoologi, Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-09

Georg Ossian Sars

Zoologi, Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-10

Joachim Friele

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-11

Henrik Mohn

Brevet gjelder planlegging av Nordhavsekspedisjonen 1876-1878

Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-12

Christian Børs

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-13

Christian Børs

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-14

Georg Ossian Sars

Zoologi, Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-15

Ukjent

Trettiseks illustrasjoner fra Nordhavsekspedisjonen 1876

Zoologi, Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-16

Emil Madsen

Zoologi, Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-17

Georg Ossian Sars

Om planlegging av neste etappe av Nordhavsekspedisjonen.

Zoologi, Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-18

Georg Ossian Sars

Om planlegging av neste etappe av Nordhavsekspedisjonen.

Zoologi, Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-19

Wilhelm Christopher Christophersen

Zoologi, Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-20

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-21

Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-22

Carl Gustaf Santesson

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-23

Thorstein Hallager Hiortdahl

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-24

Ole Jacob Broch

Angående Danielssens reise til Verdensutstillingen i Paris 1878.

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-25

Frederik Meinert

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-26

Sven Lovén

Zoologi, Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-27

Thorstein Hallager Hiortdahl

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-28

Carl Frederik Wille

Wille var operativ leder på Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-29

Georg Ossian Sars

Zoologi, Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-30

Angående utgivelse av rapporter fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-31

Ang. utgivelse av rapportene fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-32

Peter Christen Asbjørnsen

Zoologi, Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-33

Henrik Mohn

Zoologi, Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-34

Axel Gudbrand Blytt

Zoologi, Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-35

Julius Thomsen

Om tildeling av æresdoktorat til Danielssen.

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-36

Julius Thomsen

Om tildeling av æresdoktorat til Danielssen.

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-37

Julius Henrik Lange

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-38

Johan Nicolai Madvig

Madvig var rektor ved Københavns Universitet.

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-39

Japetus Steenstrup

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-40

Johannes Reinhardt

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-41

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-42

Christian Frederik Lütken

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-43

Henrik Mohn

Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-44

Henrik Mohn

Angående utgivelse av rapportene fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-45

Henrik Mohn

Angående utgivelse av rapportene fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-46

Theodor Kjerulf

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-47

Henrik Mohn

Angående utgivelse av rapporter fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-48

Henrik Mohn

Angående utgivelse av rapporter fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-49