Brev 1870-79. 49


Japetus Steenstrup

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-a-3-01

Theodor Kjerulf

Geologi

Brev ubb-ms-2083-a-3-02

Georg Ossian Sars

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-a-3-03

N. Macleod

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-05

Gustaf Adolf Sparre

Brevet gjelder overrekkelse av minnemedalje i sølv til Danielssen.

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-06

Christian Børs

Børs opprettet et legat for Bergens Museum på 10 000 dollar.

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-07

Ernst Sars

Brevet gjelder striden om ansettelse av Sars som professor ved Universitetet i Christiania i 1874, positivisme- og Darwinisme-strid.

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-08

Georg Ossian Sars

Zoologi, Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-09

Georg Ossian Sars

Zoologi, Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-10

Joachim Friele

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-11

Henrik Mohn

Brevet gjelder planlegging av Nordhavsekspedisjonen 1876-1878

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-12

Christian Børs

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-13

Christian Børs

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-14

Georg Ossian Sars

Zoologi, Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-15

Ukjent

Trettiseks illustrasjoner fra Nordhavsekspedisjonen 1876

Zoologi, Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-16

Emil Madsen

Zoologi, Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-17

Georg Ossian Sars

Om planlegging av neste etappe av Nordhavsekspedisjonen.

Zoologi, Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-18

Georg Ossian Sars

Om planlegging av neste etappe av Nordhavsekspedisjonen.

Zoologi, Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-19

Wilhelm Christopher Christophersen

Zoologi, Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-20

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-21

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-22

Carl Gustaf Santesson

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-23

Thorstein Hallager Hiortdahl

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-24

Ole Jacob Broch

Angående Danielssens reise til Verdensutstillingen i Paris 1878.

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-25

Frederik Meinert

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-26

Sven Lovén

Zoologi, Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-27

Thorstein Hallager Hiortdahl

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-28

Carl Frederik Wille

Wille var operativ leder på Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-29

Georg Ossian Sars

Zoologi, Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-30

Angående utgivelse av rapporter fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-31

Ang. utgivelse av rapportene fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-32

Peter Christen Asbjørnsen

Zoologi, Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-33

Henrik Mohn

Zoologi, Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-34

Axel Gudbrand Blytt

Zoologi, Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-35

Julius Thomsen

Om tildeling av æresdoktorat til Danielssen.

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-36

Julius Thomsen

Om tildeling av æresdoktorat til Danielssen.

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-37

Julius Henrik Lange

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-38

Johan Nicolai Madvig

Madvig var rektor ved Københavns Universitet.

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-39

Japetus Steenstrup

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-40

Johannes Reinhardt

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-41

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-42

Christian Frederik Lütken

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-43

Henrik Mohn

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-44

Henrik Mohn

Angående utgivelse av rapportene fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-45

Henrik Mohn

Angående utgivelse av rapportene fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-46

Theodor Kjerulf

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-47

Henrik Mohn

Angående utgivelse av rapporter fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-48

Henrik Mohn

Angående utgivelse av rapporter fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-49