1840-1849. 66 brev. 66


Johan Frederik Monrad

Monrad var statssekretær i den norske regjeringen i Stockholm. Brevet gjelder reisetillatelse for Danielssen

Reise

Brev ubb-ms-2083-b-1-01

Johan Koren; Theodor Eeg; Hannestad; Schuman

Brev skrevet til Danielssen mens han var på reise til Paris våren 1843

Reise

Brev ubb-ms-2083-b-1-02

Johan Henrik Spørck

Johan Henrik Spørck var generaladjutant, generalmajor, sjef for generalstaben, og førsteadjutant hos kongen.

Reise

Brev ubb-ms-2083-b-1-03

Carl Wilhelm Boeck

Lepra

Brev ubb-ms-2083-b-1-04

Gustaf Fredrik Hjort

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-05

Warsvinsky

Lepra, Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-06

Trott

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-07

Faculté de Médecine, Paris

Kursbevis i kirurgi, fra Université Faculté de Médecine, Paris

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-08

Diethelm

Brevet fra Diethelm er kryss-skrevet, skrevet med ulike farger vertikalt og horisontalt

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-09

Carl Wilhelm Boeck

Lepra, Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-10

Carl Strahl

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-11

Oluf Borch Schouboe

Oluf Schouboe, Den Kongelig Norske Regjerings Departement for Kirke og Undervisnings Væsenet

Brev ubb-ms-2083-b-1-12

Edvard Hagerup

Brev ubb-ms-2083-b-1-13

Johan Koren Dahl

Johan Koren Dahl var distriktslege i Kvinnherad

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-14

Johan Koren Dahl

Johan Koren Dahl var distriktslege i Kvinnherad

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-15

Johan Koren Dahl

Johan Koren Dahl var distriktslege i Kvinnherad

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-16

Felix von Willebrand

Felix von Willebrand var finsk lege, professor i medisin, og friherre.

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-17

David Gruby

David Gruby var en ungarsk lege og mikrobiolog

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-18

Carl Wilhelm Boeck

Lepra, Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-19

Johan Widing Heiberg Cammermeyer

Johan Cammermeyer var distriktslege i Nordfjord

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-20

Edvard Hagerup

Edvard Hagerup var stiftamtmann i Bergen 1834-1852

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-21

Carl Wilhelm Boeck

Lepra, Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-22

Peter Hysing

Peter Hysing (1804-1892) var konservator og bibliotekar ved Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-b-1-23

Templeman van der Hoeven

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-24

Templeman van der Hoeven

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-25

Templeman van der Hoeven

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-26

Carl Wilhelm Boeck

Lepra, Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-27

Carl Wilhelm Boeck

Lepra, Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-28

Johan Widing Heiberg Cammermeyer

Johan Cammermeyer var distriktslege i Nordfjord

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-29

Wedel Jarlsberg

Utstedt i Christiania 28. januar 1847 av baron Wedel Jarlsberg

Reisepass

Brev ubb-ms-2083-b-1-30

Timandus Jonas Løberg

Timandus Løberg var lege i Bergen, stortingsmann, og direktør for Rikshospitalet i Kristiania.

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-31

Michael Conrad Sophus Emil Aubert

Emil Aubert var jurist og embetsmann. Oppholdet seg i Europa 1846-1847.

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-32

Timandus Jonas Løberg

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-33

Carl Wilhelm Boeck

Lepra, Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-34

Timandus Jonas Løberg

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-35

Frederik Stang

Stang var statsråd i Departemenet for det Indre; senere statsminister.

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-36

Timandus Jonas Løberg

Timandus Løberg var lege i Bergen, stortingsmann, og direktør for Rikshospitalet i Kristiania.

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-37

Carl Wilhelm Boeck

Lepra, Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-38

Johan Ludvig Losting

Lepra, Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-39

Carl Wilhelm Boeck

Lepra, Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-40

Johan Randers

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-41

Carl Wilhelm Boeck

Lepra, Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-42

Johan Ludvig Losting

Lepra, Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-43

Carl Wilhelm Boeck

Lepra, Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-44

Diethelm

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-45

Johan Randers

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-46

Carl Wilhelm Boeck

Lepra, Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-47

Undertegnet av Fredrik Bugge og F. Storm.

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-1-48

Michael Sars

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-1-49

Carl Wilhelm Boeck

Lepra, Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-50

Carl Wilhelm Boeck

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-53

Japetus Steenstrup

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-1-54

Japetus Steenstrup

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-1-55

Jacob Krefting Bonnevie

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-56

Japetus Steenstrup

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-1-57

Jacob Krefting Bonnevie

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-59

Japetus Steenstrup

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-1-61

Undertegnet av Bugge, Vullum, Sinding, Petersen og Storm

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-62

Jacob Krefting Bonnevie

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-63

Japetus Steenstrup

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-1-64

Japetus Steenstrup

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-1-66