Eksamenspapirer og bestillinger. 4


Kongelige Norske Frederiks Universitet

Danielssen avla preliminæreksamen ved Universitetet i 1834-35, med karakteren Rosverdig, og ble immatrikluert ved Universitetet 19. februar 1835

Vitnemål

Brev ubb-ms-2083-b-7-01

Kongelige Norske Frederiks Universitet

Danielssen avla medisineksamen 2. juni 1838,med resultat Første Charakter

Vitnemål

Brev ubb-ms-2083-b-7-02

Kong Carl Johan

Danielssen ble utnevnt til korpslege 3. september 1840. Bestillingen undertegnet av kong Carl Johan.

Brev ubb-ms-2083-b-7-03

Oscar I

Danielssen ble utnevnt som overlege ved Lungegårdshospitalet 21. november 1846, utnevnt av Kong Oscar I.

Brev ubb-ms-2083-b-7-04