1850-1859. 9 brev og dokumenter. 9


Fr. Jensen

Teaterbygning

Brev ubb-ms-2083-c-3-01

Reisepass skrevet på fransk på en side, tillater Mm.Thoresen å besøke Denmark, Tyskland, France. Det er undertegnet av Severin Løvenskiold, ridder og Commandeur av H.Kongl.Maj.Ordner, Andre side viser stempler fra felere europeiske land Mm.Thoresen ...

Pass ubb-ms-2083-c-3-02

Reisepass skrevet på fransk på en side, tillater Monsieur Danielssen å besøke England, Tyskland, France. Det er undertegnet av Severin Løvenskiold, ridder og Commandeur av H.Kongl.Maj.Ordner, Andre side viser stempler fra felere europeiske land ...

Pass ubb-ms-2083-c-3-03

Teaterbygning

Brev ubb-ms-2083-c-3-04

Michael Sars

Kirke

Brev ubb-ms-2083-c-3-05

Takkebrev på fransk fra B.de la Rancheraye og hans søn

Teater

Brev ubb-ms-2083-c-3-06

Andreas T. Behrens; Hans Joachim Lampe; J.E. Fougner

Brev ubb-ms-2083-c-3-07

Undertegnet Giebelhausen, regissør.

Teater

Brev ubb-ms-2083-c-3-08

Johannes Wilhelm Christian Steen

Brev ubb-ms-2083-c-3-09