Jordspørsmålet i Øygarden 8


Hans Gottfried Dethloff

Brev angående jordspørsmålet i Øygarden. Brev til bonden på Rong med argumentasjon for å fyre med kull i stedet for torv.

Miljøvern, Ressursforvaltning, Torvtaking

Brev ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0008-003

Hans Gottfried Dethloff

Leserbrev angående jordspørsmålet i Øygarden. Brevet henvender seg til hr. redaktør. Nederst på brevet er det skrevet med blyant "blev ikke sendt".

Miljøvern, Ressursforvaltning, Torvtaking

Brev ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0008-031

Hans Gottfried Dethloff

Utkastet til brev til fylkestingent i Hordaland er skrevet på baksiden av en reklame for Hospitalsaape fra AS Norsk Medicinsk Varehus.

Miljøvern, Ressursforvaltning, Torvtaking

Brev ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0008-035

Hans Gottfried Dethloff

Brev angående jordspørsmålet i Øygarden.

Miljøvern, Ressursforvaltning, Torvtaking

Transkripsjon ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0008-038

Hans Gottfried Dethloff

Brev angående jordspørsmålet i Øygarden. Dethloff beskriver den økologiske krisen som er under oppseiling i Øygarden. Håkon Martin Five var landbruksminister i perioden 1933-1935, men det er ...

Miljøvern, Ressursforvaltning, Torvtaking

Brev ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0008-041

Hans Gottfried Dethloff

Følgebrev til to avisartikler fra Bergens Tidende og Dagblandet angående "jordavskrapingen i vaare kyststrøk". Med appell om at noe må gjøres i saken før det er for ...

Miljøvern, Ressursforvaltning, Torvtaking

Transkripsjon ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0008-048

Ole Jensen Rong den yngre

Brev angående jordspørsmaalet i Øygarden. Brevet tar utgangspunkt i "hr. dr. H. G. Dethloffs skrivelse av 23.12.1935 til hr. statsminister Johan Nygaardsvold". Brevet siterer fylkesmann i Hordaland, Kristian ...

Miljøvern, Ressursforvaltning, Torvtaking

Transkripsjon ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0008-055

Komiteen for myr- og jordvern i kystbygdene

Overt i venstre hjørne er det påført følgende tekst: "19/9 36 fra ordf. i Herdla".

Miljøvern, Ressursforvaltning

Skjema ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0008-058