Privat korrespondanse 3


Hans Gottfried Dethloff

Korrespondanse fra 1927-1937 mellom Hans Dethloff og Olav Duun om stedsnavn. Denne korrespondansen er del av Dethloffs arbeid som er relatert til stadnamnarkivet.

Samling ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0001

Mappen inneholder korrespondanse fra 1922- 1924 angående en konkurranse mellom melkebøndene i Øygarden om hvem som kunne produsere mest melk. Her er det blant annet kopi av ...

Samling ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0004

Samling ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0008