Brev frå Olav Duun 18

Korrespondanse fra 1927-1937 mellom Hans Dethloff og Olav Duun om stedsnavn. Denne korrespondansen er del av Dethloffs arbeid som er relatert til stadnamnarkivet.


Olav Julius Duun

Olav Duun foreslår seg selv som informant om stadnamn i ytre Namdalen.

Stedsnavn

Brev ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0001-001

Olav Julius Duun

Stedsnavn

Transkripsjon ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0001-002

Hans Gottfried Dethloff

Spørsmål om stedsnavn: "raasa", "Leiskjera", "Geitbaaten", "Stonghaugen", og "Myken".

Stedsnavn

Brev ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0001-003

Hans Gottfried Dethloff

Spørsmål om stedsnavn: "raasa", "Leiskjera", "Geitbaaten", "Stonghaugen", og "Myken". Avskriften er datert 17.3.1937, men dette er høyst sannsynlig en trykkfeil, da likelydende brev i original er datert 17.3.1927.

Stedsnavn

Transkripsjon ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0001-004

Olav Julius Duun

Olav Duun svarer på spørsmål om stedsnavn: "Råsa", "Leiskjera", "Geitbåten", "Stonghaugen", og "Myken".

Stedsnavn

Brev ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0001-005

Olav Julius Duun

Olav Duun svarer på spørsmål om stedsnavn: "Råsa", "Leiskjera", "Geitbåten", "Stonghaugen", og "Myken".

Stedsnavn

Transkripsjon ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0001-006

Hans Gottfried Dethloff

Spørsmål til Olav Duun om to stedsnavn, skrevet på en resept fra "Doktor H. G. Dethloff, Øienlæge, Nygaardsgt. 2, Apoteket Ørnen, Bergen". Stedsnavnene er 1. "Valdslott" og ...

Stedsnavn

Brev ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0001-007a

Olav Julius Duun

Svar på spørsmål fra H. G. Dethloff om to stedsnavn. Duuns svar er skrevet på baksiden av resepten der Dethloff skrev sine spøsrmål. Stedsnavnene er 1. "Valdslott", ...

Stedsnavn

Brev ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0001-007b

Hans Gottfried Dethloff

Maskinskrevet avskrift av spørsmål til Olav Duun om to stedsnavn, skrevet på en resept fra "Doktor H. G. Dethloff, Øienlæge, Nygaardsgt. 2, Apoteket Ørnen, Bergen". Stedsnavnene er ...

Stedsnavn

Brev ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0001-008

Olav Julius Duun

Maskinskrevet avskrift av svar på spørsmål fra H. G. Dethloff om to stedsnavn. Duuns svar er skrevet på baksiden av resepten der Dethloff skrev sine spøsrmål. Stedsnavnene ...

Stedsnavn

Brev ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0001-009

Hans Gottfried Dethloff

Spørsmål til Olav Duun om stedsnavn: 1. Juldag, 2. Præstkoneøen, 3. Natmaal-skjer samt Vetmaal og Totmaal. Etter signatur skriver H. G. Dethloff: "".

Stedsnavn

Brev ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0001-010a

Olav Julius Duun

Svar på spørsmål fra H. G. Dethloff om stedsnavn: 1. Juldagane, 2. Prestkone(-kånnå), 3. Nattmål-skjer samt Vetmål. Olav Duuns svar er skrevet på baksiden av brevet fra ...

Stedsnavn

Brev ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0001-010b

Hans Gottfried Dethloff

Maskinskrevet avskrift av spørsmål til Olav Duun om stedsnavn: 1. Juldag, 2. Præstkoneøen, 3. Natmaal-skjer samt Vetmaal og Totmaal.

Stedsnavn

Brev ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0001-011

Olav Julius Duun

Maskinskrevet avskrift av svar på spørsmål fra H. G. Dethloff om stedsnavn: 1. Juldagane, 2. Prestkone(-kånnå), 3. Nattmål-skjer samt Vetmål.

Stedsnavn

Brev ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0001-012

Hans Gottfried Dethloff

Spørsmål til Olav Duun om ord fra Duuns forfatterskap: 1. Svartsundagskveld, 2. Notodden (stedsnavn), 3. "han bykla det til", 4. Tellemanden (stedsnavn).

Stedsnavn

Brev ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0001-013a

Olav Julius Duun

Svar på spørsmål fra H. G. Dethloff om ord fra Duuns forfatterskap: I. Svartsundag, II. Notodden (stedsnavn), III. "bökla", IV. Tellemanden (stedsnavn).

Stedsnavn

Brev ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0001-013b

Hans Gottfried Dethloff

Maskinskrevet avskrift av spørsmål til Olav Duun om ord fra Duuns forfatterskap: 1. Svartsundagskveld, 2. Notodden (stedsnavn), 3. "han bykla det til", 4. Tellemanden (stedsnavn).

Stedsnavn

Brev ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0001-014

Olav Julius Duun

Maskinskrevet avskrift av svar på spørsmål fra H. G. Dethloff om ord fra Duuns forfatterskap: I. Svartsundag, II. Notodden (stedsnavn), III. "bökla", IV. Tellemanden (stedsnavn).

Stedsnavn

Brev ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0001-015