Hans Gottfried Dethloff

Øyelege


Hans Gottfried Dethloff er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1565
  • ubb-ms-1855


Relaterte samlinger

Dethloff, Hans

Samling ubb-spr-a-1003

Brev frå Olav Duun

Korrespondanse fra 1927-1937 mellom Hans Dethloff og Olav Duun om stedsnavn. Denne korrespondansen er del av Dethloffs arbeid som er relatert til stadnamnarkivet.

Samling ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0001