Elise Dethloff

Elise Dethloff var privatpraktiserende lege i Bergen fra 1898 til sin død, og var særlig opptatt av tuberkulosebekjempelse.