Trygve Schønfelders samling 0

Trygve Schønfelder (1939-2015) var utdannet cand.mag. i kjemi, men begynte allerede i 1967 som fotograf ved Den Nationale Scene (DNS). Bildearkivet hans omfatter dokumentasjon av DNS’ oppsettinger gjennom flere tiår, samt fotografier fra Sogn og Fjordane Teater, Hordaland Teater, Harmonien og Festspillene i Bergen. Dette materialet gir et unikt innblikk i byen og regionens teaterliv fra slutten av 1960-tallet til nyere tid, og fremstår som en uvurderlig ressurs for forskere med interesser innen historie og teatervitenskap. I tillegg inneholder arkivet bilder fra Bergens dagligliv og byrom, og særlig byens trikk er godt dokumentert. Schønfelder testamenterte samlingen på flere titusen motiver til Billedsamlingen, som overtok den ved hans død i 2015. Samlingen inneholder både positiv- og negativmateriale, samt en del metadata registrert av Schønfelder i Billedsamlingens databaser på 2000-tallet. Schønfelders samling er ikke digitalisert, men tilgjengelig for forskere og andre etter nærmere avtale med Billedsamlingen.