Trygve Schønfelder

Relaterte samlinger

Trygve Schønfelders samling

Trygve Schønfelder (1939-2015) var utdannet cand.mag. i kjemi, men begynte allerede i 1967 som fotograf ved Den Nationale Scene (DNS). Bildearkivet hans omfatter dokumentasjon av DNS’ oppsettinger ...

Samling ubb-ts